Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Stát musí pro stavební úřady hledat prostory i úředníky

27. 4. 2021 – Problém s prostory i zaměstnanci – to čeká stavební řízení v ČR v případě, že stavební zákon projde parlamentem v podobě, v jaké ho navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj nebo s pozměňovacím návrhem poslance Kolovratníka.

Z aktuálního průzkumu mezi starosty, v němž Sdružení místních samospráv ČR zjišťovalo důsledky přijetí navrhované varianty stavebního zákona, vyplývají jednoznačně tři skutečnosti:

  1. Starostové chtějí pracovníky, kteří by měli přejít do nového státního systému, udržet v obcích. Práce pro ně mají dost a už dříve se potvrdilo, že úředníci do „státního“ příliš nechtějí.
  2. Každý třetí starosta by prostory současného stavebního odboru využil po jeho převedení do státního systému pro jinou činnost a s ponecháním státního úřadu zde nepočítá. Stěhovat by se musela i podstatná část archivů.
  3. Jen třetina starostů by nabídla státnímu stavebnímu úřadu v obecních prostorách zvýhodněné nájemné.

 

Podrobněji zpracované výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo 240 starostek a starostů, najdete níže.

Nejčastěji na obecním úřadě řeší problematiku územního a stavebního řízení dva úředníci, odpověděla takto čtvrtina starostů. Výjimkou nejsou ale ani úřady, kde má tuto problematiku na starosti deset a více lidí.

Více než 75 % starostů by stávajícím úředníkům na stavebním odboru nabídlo jinou pozici v rámci organizační struktury obce či města. V této souvislosti stojí za připomenutí březnový průzkum SMS ČR, podle kterého je pouze 40 procent stávajících zaměstnanců stavebních úřadů ochotno přejít do navrhovaného státního systému. Lze tedy předpokládat, že nový model nebude mít dostatek úředníků pro vykonávání veškeré agendy.

Každý třetí starosta neplánuje ponechat státní stavební úřad v obecních prostorách. Pro uvolněné kanceláře by v obcích našli jiné uplatnění. Pouze třetina starostů, ochotných státní stavební úřad v prostorách patřících obci ponechat, by státu nabídla zvýhodněné nájemné. Naopak třetina starostů by požadovala nájemné tržní.

Jen čtvrtina starostů by byla ochotná za nájem ponechat v prostorách obecních nemovitostí archivy. Naopak čtyři z deseti starostů by požadovali, aby byla část archivu, která nepatří obci, odvezena.

Že se stavební řízení zrychlí, očekává pouze 10 procent starostů. Největší část respondentů, více než 50 procent, předpokládá, že dojde k výraznému prodloužení stavebního řízení. Celá čtvrtina starostů je ohledně dopadů nové právní úpravy ještě pesimističtější, podle nich dojde v prvních letech ke kolapsu stavebního řízení.

Průzkumu se účastnili starostky a starostové z 240 obcí napříč republikou. Dle přenesené působnosti byly zastoupeny rovnoměrně obce I., II. i III. typu.

Vybrané citace starostek a starostů zaznamenané v průzkumu:

„Domnívám se, že zrušením stávajícího systému stavebních úřadů, dojde k prodlužování stavebního řízení. Jsem přesvědčen, že znalost místních poměrů, které současný úředník stavebního úřadu zná, je nenahraditelná, a to jak z hlediska rychlosti rozhodování, tak i kvality vydávaných rozhodnutí,“ říká Pavel Houšť, starosta obce Hodonice.

„Stát by měl poskytovat co nejdokonalejší službu. Stavební řízení či územní plánování je především místní záležitostí, proto má smysl ji dělat na úrovni obcí. V prosazované změně nevidím žádné zlepšení pro občany města,“ říká Pavel Svoboda, starosta města Dobříš.

„Je to další centralizace. Pro některé naše občany to bude ‚výlet‘ na celý den,“ říká Marie Čápová, starostka města Kasejovice.

Datum vložení: 27. 4. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 10:17

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru