Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Už jste přemýšleli o odměně pro ředitele vaší školy? Na konci roku je ten pravý čas

Pracuje ředitel vaší školy dobře a zaslouží si za to ocenění v podobě finanční odměny? Pak nezapomeňte, že odměňování práce ředitele je kompetencí zřizovatele a konec roku je pro to nejvhodnějším obdobím. Co dalšího byste o odměňování měli vědět?

Proč a za co?

Jakkoliv se odměňováním práce ředitele myslí finanční odměna, jde současně i o formu ohodnocení kvality jeho práce, a to nejen v oblasti manažerského řízení organizace, péče o svěřený majetek, rozvoj školy, komunikace s rodiči a veřejností, ale zejména v oblasti pedagogického vedení školy.

Zřizovatel určuje řediteli školy plat a stanovuje odměny

Součástí platového výměru jsou položky nárokové a nenárokové. Stanovení platového tarifu, případně specializačního příplatku a příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, patří k nárokovým složkám a je obvykle nejméně komplikovanou záležitostí. K nárokové složce patří i příplatek za vedení. U tohoto příplatku, a podobně i u osobního příplatku či mimořádných odměn, lze postupovat mnoha způsoby.

Kde najdete metodiku k odměňování?

Větší zřizovatelé si obvykle nechají zpracovat kritéria pro konstrukci příplatků (či osobních příplatků) za vedení a metodiku stanovení odměn. Menší obce však mohou využít metodiku, která je dostupná v rámci Školy místních samospráv nebo na webu smscr.cz v sekci Pracovní skupiny pro školství. Ucelený materiál týkající se odměňování je k dispozici rovněž na stránkách edu.cz  v kapitole nazvané Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů. Zde naleznete konkrétní návrh na hodnocení i komentář k jednotlivým kritériím hodnocení. Metodika vznikla po široké odborné diskusi i za přispění SMS ČR.

Konec roku je pro udělování mimořádných odměn ideální

Pokud zřizovatel nemá nastavená pravidla pro průběžné hodnocení práce ředitele, je právě konec roku obvyklým obdobím pro udělování odměn ředitelkám/ředitelům škol. S ohledem na nárůst mezd ve školství by pravidelné odměny nadprůměrných zaměstnanců škol měly být samozřejmostí.

Nejčastější dotazy…

V souvislostí s udělováním mimořádných odměr řeší zřizovatelé řadu praktických dotazů. A jaké patří mezi ty nejčastější?

  • Kdo vyvolá diskusi o mimořádné odměně?

Pokud mezi sebou ředitel a zřizovatel pravidelně komunikují, například jednou za měsíc či za dva, nebo pokud zástupce zřizovatele zasedá ve školské radě, pak je informován o činnosti školy pravidelně. Je také pravděpodobné, že zřizovatel již má nastavenou metodiku pro pravidelné hodnocení. Pokud ale dochází k hodnocení práce ředitele jednou za půl roku nebo jednou za rok, je právě konec roku vhodným termínem pro odměňování a lze jen doporučit, aby byl v takovém případě zástupce zřizovatele tím aktivním, kdo diskuzi o mimořádné odměně vyvolá.

  • Za co má být odměna udělena?

Odměna by měla být vždy zdůvodněna – a to jak z pohledu finanční, tak i motivační a formativní funkce. Měla by rovněž vycházet z modelu kvalitní školy, která je cílovou metou, přičemž kritéria hodnocení jsou podrobně rozvedena v materiálu MŠMT v kapitole Kritéria pro hodnocení ředitele ZŠ. Nad rámec ke zde uvedenému výčtu přidáváme ještě body: četnost a způsob spolupráce na komunitních akcích, zapojení do rozvojových projektů, komunikace s rodiči, kvalifikovanost vyučujících, včasnost předkládání materiálů zřizovateli, komunikace se zřizovatelem atd. Samostatnou kapitolou jsou témata spolupráce ředitele na investičních akcích rozvíjejících školu.

  • Kdo o odměně rozhoduje?

O odměně rozhoduje zřizovatel. U obcí, kde je ustanovena rada, je v pozici zřizovatele právě rada. U obcí bez rady je v pozici zřizovatele starosta obce. Zastupitelstvo si může a nemusí tuto pravomoc vyhradit. V případě, že by mělo o věci rozhodovat zastupitelstvo obce, bude rozhodovat výhradně o této odměně, nikoliv o platu ředitele atd. Zastupitelstvo může rovněž schválit metodiku hodnocení ředitele.

  • Může zřizovatel vidět do odměňování pracovníků školy?

Ředitel nemůže zřizovatele informovat o konkrétních částkách odměn jednotlivých pracovníků. Nic mu však nebrání informovat o souhrnných částkách. Zřizovatel může také žádat o předložení pravidel odměňování nastavených školou. Představu o objemu mzdových prostředků včetně nadtarifních složek až na úroveň konkrétní školy může zřizovatel získat na webu MŠMT zde: https://www.msmt.cz/file/57412/. Případně hledejte dokument s názvem: Podrobný rozpis 2022 pro školy.

  • Jaká má být výše odměny?

Odměna má rozměr hodnocení i motivace. Z tohoto pohledu nelze uvést jednoduchý návod. Pokud zřizovatel hodnotí práci ředitele jako nadprůměrnou, je na místě, s ohledem na zodpovědnost a vedení kolektivu, aby byla odměna ředitele vyšší než odměna učitelů.

Výši odměn ve školství nelze srovnávat s odměnami starostů – zejména malých obcí. Odměny starostů jsou jiná kapitola, kterou se SMS ČR rovněž zabývá, aktuálně se jedná o nastavení automatické valorizace odměn i pro starosty, které by měly odrážet míru jejich zodpovědnosti.

SMS ČR nedisponuje ucelenou statistikou. Pro konkrétnější představu lze vycházet z výběrového šetření za rok 2021, které se týkalo zejména městských škol a podle něhož se mimořádná odměna pohybovala v rozpětí jednoho a půl až dvoj násobku měsíční odměny.

  • Co je cílem odměny?

Je třeba si uvědomit, že cílem odměny není pouze přilepšit ředitelům před Vánocemi nebo tímto způsobem zlepšit jejich finanční ohodnocení. Jde zejména o podporu profesního růstu a zvyšování kvality vzdělávání.

Oldřich Vávra

  1. místopředseda SMS ČR a předseda PS pro školství a sport SMS ČR
Datum vložení: 5. 12. 2022 8:13
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2022 8:15

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru