Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Rok v obci

Rok v obci (CZ.1.04/4.1.00/B6.00044)

Projekt realizovaný Sdružením místních samospráv České republiky v termínu 1. 7. 2014 – 30. 11. 2015 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit starosty a místostarosty malých obcí, popsat nejčastější úskalí výkonu veřejné správy, identifikovat nejoptimálnější cesty odstranění nevyhovujícího stavu, nalézt nová, doposud neaplikovaná řešení problémů výkonu veřejné správy v území a následně především zvýšit informovanost starostů a místostarostů o rozsahu zákonných pravomocí, povinností, práv a odpovědnosti při výkonu funkce; zvýšit jejich kompetentnost, kvalitu řízení a rozhodování v klíčových agendách; prohloubit vazbu mezi výkonem veřejné správy na obcích 1. typu a veřejností.

Výstupy projektu:

A) Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu 

Studie byla zpracována formou spolupráce odborného dodavatele a metodiků projektu na základě výstupů úvodních diskuzních seminářů a dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 1 052 respondentů (starostů a místostarostů obcí 1. typu). Studie se skládá z analytické části, komparativní, syntetické a návrhové části, dále konceptu řešení ve vazbě na předkládaný projekt. Poslední částí studie je příloha č. 1 - písemný podklad pro manuál Rukověť starosty.

B) Koncepční návrh legislativních řešení pro usnadnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v prostředí obcí 1. typu

Materiál je zpracovaný na základě monitoringu dosavadních strategických, koncepčních a jiných dokumentů, které si v minulosti kladly za cíl reformovat veřejnou správu, dále na zhodnocení dopadů a reálných výsledků těchto dokumentů a konzultací se zástupci ústředních orgánů státní správy.
Materiál obsahuje rešerši aktuálních norem a předpisů, které jsou součástí právního řádu ČR. Na základě výstupních dat a šetření mezi starosty byl vypracován soubor legislativních návrhů (např. pozměňovací návrhy) a to včetně stručných důvodových zpráv. Koncepční návrh legislativních řešení pro usnadnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v obcích 1. typu byl v listopadu 2015 předán do Poslanecké sněmovny ČR.

C) Rukověť starosty

Manuál Rukověť starosty vychází ze Studie a také z Konceptu legislativních změn. Velkou měrou byla do jejího zpracování zapojena cílová skupina – starostové menších obcí.

Publikace je ve spolupráci s odborníky "ušita" přesně na míru starostům obcí 1. typu. Z praktických důvodů je rozdělena do tří částí. První část nazvaná Práva a povinnosti je zaměřena na popis třinácti oblastí, se kterými se starosta nejčastěji setkává. Druhá část obsahuje deset typických postupů pro řešení deseti problémů, se kterými se může starosta obce při své práci setkat. Poslední, třetí část Rukověti starosty zahrnuje vzory a formuláře různých správních aktů, smluv, vyjádření či sdělení.

Publikace byla na konci projektu distribuována na všechny obce 1. typu.

D) Zavedení inovativní služby a aplikace Online-hlídač termínů a úkolů pro starosty

Aplikace pro chytré telefony a tablety upozorňující na blížící se termín pro splnění určité povinnosti. Konkrétní upozornění je možné doplnit o popis události, odkazy na získání dalších informací, přílohy, apod. Přístup do aplikace je umožněn zaregistrovaným uživatelům (starostové, zastupitelé, orgány veřejné správy. Je zajištěn i offline provoz aplikace, kdy se aplikace při připojení na síť automaticky sesynchronizuje.

E) Vytvoření a správa informačního portálu "Rok v obci“ ve formě on-line rádce

Inovativně pojatý web, kde starostové, místostarostové a další aktéři veřejné správy v obcích cílové skupiny naleznou:

a) zprávy redaktorů - aktuální přehledně členěnou legislativu (13 tematických oblastí, v souladu s Rukovětí) potřebnou pro efektivní výkon veřejné správy,

b) právní poradnu,

c) online pomocník vydávání správních rozhodnutí "na míru",

d) praktický rozcestník směrem k dalším příkladům dobré praxe,

e) online hlídač termínů,

f) kalendář akcí a online přihlašování,

g) kompletní představení a publicita projektu,

h) nástroj pro rychlé vyplňování dotazníků,

i) nástroj pro rychlé zjišťování názoru starostů na konkrétní problém, případně možnost hlasování o konkrétní věci (například podpoře konkrétního záměru).
 

Další informace o projektu: http://www.esfcr.cz/projekty/rok-v-obc

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru