Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Článek zpravodaje - Leden 2022

Tomáš Severin z Újezdu u Sezemic

Starostové policisté: V policejní uniformě neúřadujeme

Jaroslav Sklenář (JS) a Tomáš Severin (TS) jsou kolegové. Nejen kolegové starostové, kdy Jaroslav Sklenář je starostou Pusté Kamenice a Tomáš Severin starostou Újezdu u Sezemic, jsou také kolegové v zaměstnání. Oba pracují na Krajském ředitelství Policie ČR Pardubického kraje, kde působí jako operační důstojníci integrovaného operačního střediska na tísňové lince 158. Také vás zajímá, jak to umí skloubit se starostováním?

 

Jak dlouho už se spolu znáte?

TS: Už několik let, počítám, že minimálně šest roků, nedokážu to říct přesně, co spolu pracujeme jako operační důstojníci, byť každý z nás slouží v jiné směně.

 

Úřadujete někdy i v policejní uniformě?

JS: V policejní uniformě jsem nikdy neúřadoval a určitě úřadovat nebudu. Tu mám pouze na svém pracovišti v Pardubicích.

TS: Ani já v policejní uniformě neúřaduji. Starosta reprezentuje obec, nikoliv své zaměstnání. Spíše na sebe musím prozradit, že občas úřaduji v montérkách. Třeba během údržby obce, jako je sekání trávy, vyhrnování sněhu, úklidu atd.

 

Jak vnímají vaši občané, že mají starostu policistu? S jakými reakcemi se v této souvislosti nejčastěji setkáváte?

JS: Všichni občané naší obce vědí, že sloužím u Policie ČR. Vždyť už jsem tam 33. rokem. Ještě když jsem byl řadovým vrchním inspektorem na OOP Polička, měl jsem ve svém rajónu kromě dalších obcí i Pustou Kamenici. Takže s občany naší obce jsem byl v kontaktu i jako policista.  Vzpomínám, jak jsem třeba seniorům v minulosti vyřizoval nové občanské průkazy. Když tato agenda patřila ještě pod policii, většině seniorů v obci jsem OP zařídil, čímž jsem jim ušetřil cestu do Poličky nebo Svitav. A mimochodem, současný místostarosta Miroslav Myška, který byl starostou naší obce předchozí tři volební období, je shodou okolností také bývalý policista, který se mnou sloužil na OOP Polička. A nakonec jeho tchán, pan Josef Černý, bývalý příslušník SNB a poté důchodce, byl také starostou naší obce. Takže pro občany Pusté Kamenice určitě není problém, že si zvolí starostou policistu. Reakce jsou většinou pozitivní. Současný obecní úřad sídlí v budově, kde v minulosti bývala mateřská škola, a tak nám někteří občané říkají „policajti ze školky“. Vše bereme s humorem a nadhledem.

TS: Myslím, že mě občané v naší malé vísce berou takového, jaký jsem. Nedělají rozdíl v tom, zda je jejich starosta traktorista, úředník, učitel nebo policista. Pro ně jsem především starosta. Někdy se ptají na policejní práci, na to, jak mají v daném případě postupovat, pokud se jejich problém týká policie. Vždy se jim snažím poradit. Je to prostě dané profesí daného starosty.

Profese starosty má často vliv i na jeho působení v obci, aniž by si to možná uvědomoval. Například starosta učitel se tak nějak více přirozeně zajímá o vzdělávání mládeže, starosta vodohospodář buduje vodní plochy atd. Co starosta policista?

JS: Jako starosta policista se starám o veškerý chod obce tak, jak to dělají ostatní kolegyně starostky a kolegové starostové. Když řeším obecní věci, „přepínám“ z policisty na starostu. Myslím si, že moje profese nemá zásadní vliv na mé působení pro obec. Ale ano, asi ano. Teď si vzpomínám! Když jsem byl místostarosta, slušně jsem z obce vyprovodil několik podomních prodejců nebo nabízečů energií, když jsem zjistil, že otravují naše seniory. Možná i teď jako starosta, když vkládám informace o těchto „šmejdech“ na naše webové stránky nebo do obecního zpravodaje s tím, jak se mají spoluobčané a zejména senioři při styku s nimi chovat. V mém hlavním povolání vidím následky poškozených, zejména seniorů, kteří nechali „šmejdy“ vstoupit do bytu nebo domu a pak třeba přišli i o veškeré životní úspory. V tomto smyslu jsem částečně „profesionálně zdeformován“. Určitě ale nebudu v obci prosazovat například vybudování policejní střelnice (smích).

TS: V obci jsem hlavně starostou a určitě nerozdávám pokuty, neprovádím silniční kontroly (smích), ale samozřejmě pro bezpečnost občanů v obci dělám z pozice starosty mnohé kroky, ať už jde o instalaci orientačních měřičů rychlosti, rozšíření retroreflexních prvků na oblečení atd.

 

Jak to vypadá ve vašich obcích s kriminalitou? Je vůbec nějaká nebo mají občané respekt, když mají starostu policistu? Řešíte někdy i přestupky ve své obci?

JS: Za posledních 11 let policie v naší obci evidovala celkem 33 trestných činů nebo přestupků, přičemž 85 procent případů bylo objasněno. Jednalo se především o krádeže věcí a pohonných hmot ze strojů při výstavbě obecní kanalizace, asi čtyři vloupání do rekreačních objektů, nějaké přestupky proti občanskému soužití, řízení vozidla pod vlivem atd. Myslím si, že s průměrnými třemi skutky spáchanými za jeden kalendářní rok je v naší obci kriminalita zcela minimální a Pustá Kamenice je poklidné a krásné místo k životu. Já řeším přestupky v obci pouze domluvou. Jedná se zejména o volně pobíhající psy. Konkrétního majitele psa navštívím a snažím se věc osobně vyřešit. Naštěstí těchto nezodpovědných majitelů máme minimum a domluva na nějaký čas postačí.

TS: Kriminalita v naší obci je v současné době téměř na nule. A děkujeme za to. Pouze toliko, co spadá do přestupkového řízení, ale i to jsou jednotky za rok. Naše obec jakožto samosprávný celek má jmenovanou přestupkovou komisi a jak už jsem uvedl, řešíme přestupky občanů, které jsou nám oznámeny. V této komisi však členem nejsem.

 

Společně spolu dojíždíte do Pardubic. Konzultujete problémy v samosprávě? Inspirujete se navzájem?

JS: Bohužel se s kolegou Tomášem Severinem v práci potkávám velice málo, neboť já jsem v první a on ve třetí směně ze čtyř. Takže se stále míjíme. Když se ale sejdeme, tak určitě obecní věci řešíme a bavíme se o nich. Rovněž spolu

konzultujeme i své obecní problémy a navzájem se inspirujeme.

TS: Téměř spolu nesloužíme a obzvláště v těchto posledních skoro dvou letech, kdy naše životy ovlivňuje pandemie, se spolu takřka nepotkáváme.

 

Teď otázka jen pro Jaroslava Sklenáře. Od posledního volebního období jste neuvolněným starostou Pusté Kamenice. Původně jste byl místostarosta…

JS: V zastupitelstvu obce jsem již páté volební období. Nejprve jsem byl dvě volební období zastupitel, dvě volební období neuvolněný místostarosta, v současném volebním období jsem neuvolněný starosta. V podstatě mi nic jiného nezbývalo. Bývalý starosta Miroslav Myška už v žádném případě ve starostování nechtěl pokračovat. Byl jsem rád, že jsem ho přemluvil, aby ještě zůstal a vykonával funkci místostarosty. Pan Myška tenkrát řekl větu, na kterou si dodnes vzpomínám: „Na rozdíl od některých politiků vím, kdy mám skončit.“ Víte, o tyto funkce na malých obcích není moc velký zájem a poslední dobou je problém sestavit i jednu kandidátku.

Proč jste se na to dal?

Dal jsem se na starostování proto, že jsem „pustokamenický patriot“ a budoucnost obce, kde žiji od svého narození, mi není lhostejná. S bývalým starostou a zastupitelstvem jsme vytvořili tým, který v obci za poslední roky zrealizoval mnoho investičních i neinvestičních projektů (gravitační splaškovou kanalizaci včetně ČOV, opravili jsme místní školu, kulturní dům, vybudovali hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, volnočasové odpočívadlo na hřišti pro 70 lidí, opravili jsme místní komunikace atd.), což také ocenila komise soutěže Vesnice roku a my jsme získali titul Vesnice roku Pardubického kraje, na který jsme stále velice pyšní.

 

Ano, to bylo v roce 2018. Byli jste také oceněni v soutěži Zlatý Erb za webové stránky. Jak se vám daří v současnosti? Co se povedlo v poslední době?

Určitě jsme neusnuli na vavřínech a dále pracujeme na rozvoji a modernizaci obce. K tomuto účelu se nám daří získávat i dotační prostředky. V tomto volebním období jsme vybudovali nové veřejné osvětlení včetně sloupů a LED svítilen. Společnost ČEZ totiž v naší obci položila rozvody nízkého napětí elektrické energie do země, a tak jsme museli využít této situace a do stejného výkopu uložit i kabely pro veřejné osvětlení. Dále jsme opravili celkem šest místních komunikací novým asfaltovým povrchem, opravili střechu nad sálem kulturního domu včetně položení nové střešní krytiny a hasičům pořídili nový automobil. Také jsme vybudovali další posilující zdroj pitné vody – vrt PKV-3 a dokončili projekt na protipovodňová opatření obce včetně instalace výstražného varovného systému – obecního rozhlasu a povodňového plánu. Z dotace jsme vysadili alej u ČOV a další stromy na školní zahradě a dětském hřišti.

 

A teď se ptám Tomáše Severina. Neuvolněným starostou Újezdu u Sezemic jste první volební období. Proč jste se na to dal?

TS: Před současným volebním obdobím jsem byl v zastupitelstvu obce. Následně jsem byl v dalším období opět zvolen. Vzhledem k časové náročnosti pozice neuvolněného starosty – z tohoto důvodu končil i můj předchůdce, a dále s ohledem na fakt, že jakožto operační důstojník sloužím 24hodinové směny a poté následují tři dny volna, jsem na zvolení kývnul. A také zde žiji a rád budu i nadále žít. Cítil jsem, že obec Újezd u Sezemic se jako taková potřebuje dostat tak trochu dál, doufám, že se mi v tomto směru daří. Ale to musí posoudit druzí.

Za vaší obcí roste dálnice D35, tento úsek byl v prosinci uveden do provozu. Co to pro Újezd bude znamenat?

Tak tohle téma je snad na vydání epopeje (smích). Ne vážně. D35 je stavba, která je prospěšná pro všechny lidi. Se stavbou jsme se museli vypořádat, chtělo to, a ještě bude chtít, hodně tolerance ke stavitelům. Samozřejmě postupně, jak stavba roste, i samotní stavitelé k této toleranci vůči nám dospěli. Pro naši obec konkrétně to bude znamenat „pouze“ zvýšený hluk z provozu po dálnici, dle předpokladů, ale to uvidíme až po nějakém čase.

 

Pánové, budete kandidovat v nadcházejících volbách? A proč?

JS: Ano. V nadcházejících komunálních volbách budu kandidovat. Jak už jsem uvedl, jsem „pustokamenický patriot“ a budoucnost a rozvoj mé rodné vesničky mi nejsou lhostejné. Rád bych ještě zrealizoval některé projekty, na kterých již v současné době začínáme pracovat. Jedná se třeba o postupné opravy všech mostků přes místní potok zvaný Kamenická voda. Těchto mostků máme v obci devět a většina z nich je na hranici životnosti. V současné době nám projektanti zpracovávají projekt a za obec budeme postupně žádat o dotace na realizace těchto oprav. Chci napojit doplňující zdroj pitné vody do vodojemu, zachovat provoz ZŠ a MŠ v obci, udržet pobočku České pošty, udržet společenský život, řešit odpadové hospodářství atd. Je toho hodně a vše je potřeba. Včetně řádné údržby obecního majetku, který jsme za poslední roky vybudovali.

TS: Komunální volby do zastupitelstev obcí jsou letos na podzim. V tuto chvíli pro mě není na prvním místě předjímat, zda kandidovat budu či nikoliv. Žiji přítomností. Do té doby se cokoliv může změnit. Důležité je nyní pokračovat v tom, co jsme rozpracovali.

 

Co byste chtěli ještě do konce stávajícího volebního období stihnout?

JS: Počátkem roku budeme realizovat projekt „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR“ – což obnáší pořízení a instalaci elektronické úřední desky na budovu obecního úřadu. Dále žádáme o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu vývařovny pro školu, školku a seniory, která je v budově obecního úřadu. Chtěli bychom ji opravit během letních prázdnin. Zjišťujeme možnosti zapojení se do projektu SMS ČR – Obec 2030 ohledně instalace fotovoltaických panelů na budovu ČOV. Před dokončením je také změna našeho územního plánu, na níž pracujeme už od minulého roku. Do konce volebního období bude určitě co dělat a nudit se nebudeme.

TS: Všechno, co přispěje k lepšímu životu v obci. Ale vždy je na co navázat, vždy je v čem pokračovat, a hlavně se vždy najde něco nového. Ať už nově zvolený starosta, nebo znovuzvolený, starosta má především reprezentovat a zastupovat obec jako takovou a jakékoliv rozhodnutí, že se daná obec bude ubírat tím nebo jiným směrem, je na zastupitelstvu obce.

 

Děkujeme vám oběma za rozhovor.

Ať se vám ve všem i nadále daří!

 

 

Připravily

Kristýna Vodrážková, manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji

Marie Šuláková, šéfredaktorka

Datum vložení: 3. 1. 2022 13:00
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2022 13:10

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru