Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Metodika MMR nerespektuje zájmy obcí a měst zní z kraje

elektrárna větrná

Plzeňský kraj obdržel Metodické sdělení ministerstva pro místní rozvoj, které se týká územně plánovací dokumentace obcí ve vztahu k umisťování výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Plzeňský kraj obdržel Metodické sdělení ministerstva pro místní rozvoj, které se týká územně plánovací dokumentace obcí ve vztahu k umisťování výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů – větrných a fotovoltaických elektráren. Nesouhlasí s takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie a upozorňuje na to, že tak jak je nastavena, nezohledňuje další veřejné zájmy v daném území a nerespektuje zájmy obcí a měst, které v daném území prosazují.

 

Vládním zákonem č. 19/2023 Sb., kterým se mění energetický a stavební zákon v oblasti obnovitelných zdrojů energie skutečně došlo k nebývalému zásahu do práva obcí a krajů na samosprávu, které je zakotveno v Ústavě České republiky. Nyní jsou již obnovitelné zdroje energie považovány „pouze“ za technickou infrastrukturu se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. V důsledku zákona č. 19/2023 Sb. tak může dojít k nebývalému znehodnocení krajiny České republiky, které nemá v historii obdoby.

 

Pro laika to znamená, že jestliže se investor rozhodne postavit fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu větší než 1 MV, nemusí být v souladu s územním plánem. Stačí mu vyjádření orgánu územního plánování, zda je záměr v souladu s charakterem krajiny. V tuto chvíli tak záleží jen na úředníkovi, jak rozhodne.

 

Na základě tohoto zákona tak došlo de facto k „prolomení“ územního plánu, který je jedním z hlavních nástrojů, jenž slouží k nastavení koncepce rozvoje každé obce a k rozhodování o změnách v území. S takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie, kdy se bez potřebné diskuze s kraji a obcemi rozhodlo o bezprecedentní podpoře obnovitelných zdrojů energie, bez ohledu na další veřejné zájmy v území, nelze souhlasit,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodává: „Plzeňský kraj si je vědom nutnosti podpory obnovitelných zdrojů energie v dnešní turbulentní době, avšak tato podpora by měla nastavena smysluplně a s ohledem na další veřejné zájmy v území.

 

Zdroj: https://www.plzensky-kraj.cz/metodika-mmr-nerespektuje-zajmy-obci-a-mest

Datum vložení: 30. 11. 2023 9:55
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2023 9:58

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru