Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Co nového v oblasti dopravy?

Co nového v oblasti dopravy?  1

Pracovní skupina pro dopravu SMS ČR se sešla on line formou v úterý 14. května 2024. Členové řešili nejen téma železnice, novelu silničního zákona, ale třeba i osvětlení komunikací. Hosty tohoto jednání byli také zástupci některých krajských předsednictev SMS ČR.

Mezi projednávaná  témata patřilo ohrožení přerušením provozuschopnosti trati Broumov – Otovice v Královéhradeckém kraji. Jedná se o trať, která splňuje podmínky pro konzervaci. Přestože na ní již několik let žádný dopravce neprovozuje ani osobní, ani nákladní dopravu, obce mají zájem o zachování drážního tělesa.

Dále členové pracovní skupiny vyslechli informace z jednání na Ministerstvu dopravy, kde se řešilo zabezpečení železnic a implementace ETSC. Po projednání připomínek uplatněných SMS ČR v meziresortním připomínkovém řízení k materiálu „Aktualizace Plánu moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS“ trvá i nadále rozpor. Ministerstvo dopravy na jednání slíbilo, že zajistí porovnání variant ETCS L1 a L2, jež bylo zpracováno pro trať Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n. SMS ČR navrhuje provést modelaci nákladů ETCS L1 a  ETCS L2 také pro trať Choceň - Litomyšl, která je připravována včetně optické kabelizace a elektronickými stavědly, avšak s aplikací ETCS L1 STOP, varianta D1. Nad rámec diskuse o uplatněných připomínkách byla konstatována shoda nad významem regionálních drah pro rozvoj venkova. Vybrané regionální dráhy v sobě skrývají potenciál dalšího zatraktivnění v návaznosti na modernizaci páteřní sítě TEN-T a výstavbu vysokorychlostních tratí.

Také se otevřela otázka novely silničního zákona, který je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení. Jedno z klíčových změn návrhu je zřízení Inspekce silniční dopravy, jakožto nového správního úřadu s celostátní působností, který vznikne transformací státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu (zaměstnanci Centra služeb pro silniční dopravu již v současnosti vykonávají kontrolní činnosti obdobné činnostem, které bude vykonávat Inspekce silniční dopravy).

Mezi nejdiskutovanější téma bezesporu patřilo osvětlování komunikací ve vlastnictví státu a krajů obce. V tomto bodě se do diskuse zapojili také hosté pracovní skupiny.

Datum vložení: 15. 5. 2024 7:53
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2024 7:54

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru