Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Zástupce SMS ČR na jednání CZESHA

Zástupce SMS ČR na jednání CZESHA

11. 12. 2018 – V úterý 6. 11. 2018 proběhlo v obci Jamné jednání Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, která je vrcholným sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a jiných právnických osob působících v oblasti školství na území ČR.

CZEHA má krajskou strukturu, školy a školská zařízení reprezentují jejich ředitelé a na vrcholové úrovni je odborným partnerem MŠMT, vlády a dalších.

Na jednání Rady, které je nejvyšším orgánem CZESHA, byli pozváni rovněž zástupci SMS ČR, SMO a Asociace krajů. SMS ČR zastupoval předseda pracovní skupiny pro školství a sport Oldřich Vávra. Cílem setkání se zástupci zřizovatelů byla diskuse na aktuální témata a představení pozic a záměrů zřizovatelů vůči školám.

Dostupné a kvalitní školství je cíl každé obce

„Z pohledu SMS ČR je dostupná, po všech stranách kvalitní a vybavená škola cílem každé obce. Poskytuje dobrý základ jak pro uplatnění žáků a spokojenost rodičů, tak pro komunitní život a pro budoucnost obcí a našeho státu,“ shrnul cíle SMS ČR v oblasti základního školství O. Vávra. Ten na jednání seznámil přítomné s dlouhodobými cíli SMS ČR: hájení zájmů samospráv zejména na venkově, jehož součástí je i dlouhodobé úsilí o zachování škol a školských zařízení, zachování jejich dostupnosti a zajištění jejich předvídatelného financování. Připomněl, že k dalším cílům patří navýšení podílu RUD spojených s náklady obcí na zajištění chodu škol, posílení pravomocí ředitelů, pravidelnost v konání konkurzů (jako významný prvek pro růst kvality), vzdělávání zřizovatelů pro hodnocení škol, další podpora zřizovatelů (např. v oblasti GDPR aj.) či potřeba nalezení funkčního partnerství s Českou školní inspekcí.

Školy i zřizovatelé chtějí znát detaily reformy financování školství

Ve věci reformy financování regionálního školství byla všemi přítomnými deklarována shoda na společném zájmu – apel na MŠMT urychleně představit detaily reformy financování regionálního školství, zajistit finance na její realizaci v dlouhodobém horizontu a zahájit její spuštění. Ředitelé i zástupci zřizovatelů se shodli, že hlavním problémem konkurzů není domnělá zaujatost některých zřizovatelů či nedostatečná kvalita konkurzních komisí, ale malý počet zájemců, který je vyvolán extrémním přetěžováním ředitelů a jejich nedostatečným ohodnocením – zejména u velkých a středních škol.  

Velkým tématem diskuse bylo i společné vzdělávání, reálná absence sociální práce ze strany státu v této oblasti a přenášení této odpovědnosti na školství. Dále pak čerpání prostředků z OP VVV, podpora budování infrastruktury z IROP, přebytek kapacit víceletých gymnázií a volný čas. I v těchto oblastech mají zřizovatelé a zástupci školských asociací základní pozice velmi blízké.

Datum vložení: 11. 12. 2018 12:28
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2022 12:31

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

DTMka se představuje

Spustit video

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru