Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Novela autorského zákona a možnosti regulace poplatků

13. 12. 2016 – Návrh novely autorského zákona v roce 2015 předložilo Ministerstvo kultury vládě. Od února 2016 jej projednává Poslanecká sněmovna. SMS ČR žádá vtělení ustanovení regulující výši autorských poplatků.

Důvodem novely je zejména zapracování směrnice Evropské Unie o kolektivní správě. Tato směrnice již nabyla účinnosti  10. dubna 2016. Z důvodové zprávy k návrhu zákona jsou jasné jeho cíle. „Cílem navrhované úpravy je dosáhnout komplexní a vyvážené právní úpravy práv a povinností subjektů, jichž se kolektivní správa dotýká, tj. na jedné straně nositelů práv (…), jejichž zájem obvykle reprezentuje kolektivní správce, a na druhé straně uživatelů předmětů ochrany a plátců odměn.“

Transpozicí této směrnice státy Evropské Unie má dojít zejména k unifikaci úpravy kolektivní správy a zvýšení ochrany a také ke zvýšení kvality a rozšíření jejích služeb, k lepší informovanosti a větší transparentnosti. Toto vše je patrné i z faktu, že dosavadní zákon č. 121/2000 Sb. hovoří o kolektivní správě „pouze“ v jeho devíti paragrafech, kdežto novela upravuje tento právní institut sice v paragrafech deseti, ovšem s téměř sedminásobným množstvím odstavců a písmen.

Kromě rozšíření a prohloubení úpravy předmětný návrh též umožňuje přeshraniční volbu zahraničního správce. Tímto se rozšiřuje okruh kolektivních správců, kteří se budou moci vzájemně pověřit výkonem kolektivní správy, a tím pádem i další ustanovení týkající se práv a povinnosti mezi správci navzájem.

Co se poplatků, tedy sazby odměn týče, o těch se v návrhu zákona pojednává v oddílu 5 §98e. Sazby jsou stanoveny buďto tímto zákonem, nebo sazebníkem kolektivního správce a jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Zavádějí se nová objektivní kritéria, dle kterých bude muset kolektivní správce sazby určovat.

Ve 2. čtení v rámci podrobné rozpravy bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, a to směřujících jak od výborů tak od samotných poslanců. Takovýto podnětný návrh směřoval například od poslance Petra Gazdíka, který, pro určité případy návrhu sazebníku kolektivního správce podmiňuje přijetí sazebníku souhlasem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (jiný návrh zmiňuje například souhlas Ministerstva kultury), a to vzhledem k možným případům zneužití dominantního postavení některých kolektivních správců. Taková kontrola by šetřila obecní kasy, které by jinak musely nést libovůli neregulovaných poplatků kolektivních správců. Také navrhuje upravit ustanovení o veřejné hudební produkci tak, že tyto se nebudou týkat dodavatelů a provozovatelů živé hudební produkce, která se týká tradiční lidové tvorby kde pravé jméno autora není známo.

Další pozměňovací návrh zmiňovaného poslance se týká srovnání s jinými zeměmi Evropské Unie, které je jednou z nejdiskutovanějších pasáží novely. Na začátku tohoto článku jsme zmiňovali, že novela autorského zákona vychází zejména z nutnosti zapracování směrnice a také že se zavádějí nová kritéria k určení výše sazby. Toto se v návrhu projevilo mimo jiné tím, že správce by měl přihlédnout k odměnám stanoveným v jiných členských státech a to přepočtem výše sazeb ve vztahu k hrubému domácímu produktu na osobou podle parity kupní síly a k vývoji inflace. Tyto jsou samozřejmě mnohem větší, ale to nezakládá legitimní důvod zvyšovat sazby i u nás na základě takového porovnání. Proto se toto ustanovení se v tomto pozměňovacím návrhu vypouští společně s ustanovením dalšího kritéria určení sazby, a to počtu nositelů práv, pro které kolektivní správce správu vykonává.

Co se týče vyjádření nesouhlasu s návrhem sazebníku, tak ten by měl podle poslance Radka Vondráčka být výslovně považován za neodsouhlasený vůči této osobě a platit obdobně i vůči uživatelům, kteří se v této osobě sdružují nebo které osoba zastupuje. Vůči ostatním se samozřejmě návrh sazebníku bude považovat za odsouhlasený.

O všech pozměňovacích návrzích, které skutečně směřují lepší cestou a mohou více ochránit obce, jedná Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve 3. čtení, které běží v rámci 53. schůze. Je však bohužel smutnou skutečností, že poslanci v této věci do současné doby nerozhodli a pravděpodobně ani nerozhodnou do konce letošního kalendářního roku. O dalších aktuálních skutečnostech přineseme informace v následujících týdnech. SMS ČR veškeré poslanecké návrhy, které zpřísňují oblasti regulace autorských svazů, a jimi ukládaných poplatků aktivně podporuje.

Datum vložení: 13. 12. 2016 11:36
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:23

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru