Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Veřejné opatrovnictví zahaluje metodická mlha

5. 10. 2015 – Nejednotný výklad role obce v pozici veřejného opatrovníka je předmětem nového kola jednání pod patronací ministerstva vnitra. Přinášíme aktuální informaci starosty Karla Drašnera, který téma dlouhodobě řeší.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
rád bych Vás v tomto příspěvku krátce seznámil s průběhem zasedání Pracovní skupiny při odboru veřejné správy MV ČR pro přípravu Metodického doporučení pro obce jako veřejné opatrovníky.  Téma bylo jediné: „Obec ve funkci veřejného opatrovníka.“

Dne 18. 6. 2015 jsem se jako starosta obce Háj u Duchcova zúčastnil semináře pořádaného MV ČR, konkrétně odborem veřejné správy a iniciovaného náměstkyní ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, Mgr. Janou Vildumetzovou. Setkání jsem se zúčastnil jako zástupce obce, která má na svém katastru příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje, ÚSP pro mentálně postiženou mládež s kapacitou 80 klientů. Veřejného opatrovníka vykonává naše obec v 41 případech.  Z tohoto důvodu jsem velice přivítal tento seminář a později i delegování za SMS ČR do pracovní skupiny.
V průběhu semináře byla konstatována potřeba sestavit pracovní skupinu k přípravě Metodického doporučení, které bude poskytnuto obcím jako vodítko pro výkon veřejného opatrovníka. Dále byla na semináři poskytnuta informace, že do konce letošního roku bude dokončena příprava chybějícího zákona o opatrovnictví.

Ustanovená pracovní skupina byla složena ze zástupců MPSV ČR, MV ČR, MS ČR, Kanceláře veřejného ochránce práv, Magistrátu hlavního města Prahy, SMO ČR, SMS ČR, Ligy lidských práv a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Svolána byla dne 15. 9.2015.
V pracovní skupině bohužel chyběl zástupce Ministerstva financí, přesto, že institut veřejného opatrovníka byl Ústavním soudem judikován jako výkon tzv. přenesené působnosti, což je i nově upraveno přímo v § 149b odst. 3 zákona o obcích. Veřejný opatrovník by měl tedy tuto činnost vykonávat jako svoji profesi, ale stát mu však doposud neposkytuje žádné finanční prostředky na výkon této agendy.

Pracovní skupině byla předložena další verze ZÁKLADNÍ INFORMACE, METODICKÉ
DOPORUČENÍ PRO OBCE JAKO VEŘEJNÉ OPATROVNÍKY.
„Základní informace, metodický pokyn“ - byly z názvu vyškrtnuty……

Během diskuze k předloženému materiálu jsme se dále od zástupce Ministerstva spravedlnosti dozvěděli, že příprava nového – chybějícího – zákona o opatrovnictví byla zrušena a pouze se připravuje k této problematice novelizace NOZ, která by měla být uvedena v platnost k 1. 1. 2017.
K financování výkonu agendy veřejného opatrovníka se hledá řešení, jedna z možných cest je formou účelové dotace. Návrh z pléna, že spravedlivé by bylo, kdyby prokázané finanční vydání na veřejného opatrovníka bylo refundováno státem, byl okomentován, že by muselo vzniknout nové ministerstvo pro opatrovnictví.
Obcím I. typu se doporučuje na výkon veřejného opatrovníka uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí II. nebo III. typu.

Během více jak pětihodinového zasedání pracovní skupiny bylo diskutováno mnoho nejasností kolem výkonu agendy veřejného opatrovníka, na které však bohužel nebyly nalezeny jasné a uspokojivé odpovědi.
Dle mého subjektivního názoru to byl záslužný záměr, s nulovým výsledkem. Bohužel se díky našim zákonodárcům obce dostávají opět na „tenký led“. Je to na nás, jak si s tím poradíme.

Karel Drašner
starosta obce Háj u Duchcova
člen Rady SMS ČR 


Redakční poznámka:
Neuspokojivý stav a současné problémy obcí při výkonu veřejného opatrovnictví budou tématem jednání nového předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka s ministry vlády, kteří mají tuto oblast ve své působnosti. O výsledcích vás budeme informovat. Zároveň uvítáme jakékoliv podněty (email tajemnik@smscr.cz), které se praxe veřejného opatrovnictví na obcích týkají.

Datum vložení: 5. 10. 2015 11:44
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2023 23:24

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru