Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Co nás čeká od 17. ledna – shrnutí pravidel (nejen) pro obce

16. 1. 2022 – Od pondělí 17. ledna 2022 bude platit testování pro všechny zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Nejen pro neočkované, ale i pro ty, kteří mají i 3. dávku očkování.

Testování pomocí antigenních samotestů bude muset probíhat 2x týdně, s intervalem nejméně 3 dny. Na testy zaměstnavatelům připlácejí pojišťovny až do výše 60 Kč.

Evidence testování ÚZIS + pojišťovny

Všichni zaměstnanci musí vést evidenci testů a hlásit je na UZIS přes odkaz https://samotestovani.uzis.cz/ Systém bude spuštěn až 17. 1. 2022, nicméně není třeba se zbytečně stresovat, neboť výkaznictví se provádí zpětně, proto je dobré vést seznamy jmen zaměstnanců manuálně, jak tomu bylo u testování doposud. Do systému se bude také zaznamenávat, zda je zaměstnanec na homeoffice, zda je pozitivní a zda žádá o neschopenku.

Manuál pro vkládání výsledků testů do informačního systému infekčních nemocí ISIN naleznete na této adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/manual_testovani_firmy_1701_final.pdf

V příloze naleznete tabulku, kterou naše sdružení používá pro vykazování testování.

Dalším zdrojem informací, který byste si měli nastudovat, je také portál zřízený zdravotními pojišťovnami pro podání žádostí o proplacení nákupu antigenních samotestů. Nové osoby (zaměstnavatelé), které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 1. 3. 2022. Možnost zaregistrování a zřízení přístupu naleznete zde: https://www.samotesty-covid.cz/

Koho testovat?
Všechny zaměstnance, výjimku mají ti, kteří nedochází do kanceláře a s nikým dalším se nepotkávají. Pokud se takový pracovník zastaví v kanceláři na kratší dobu než 10 minut, nemusí být testován.

Pokud se některý zaměstnanec nenechá otestovat, nesmí být v kontaktu s jinými pracovníky, musí nosit respirátor a zaměstnavatel ho musí nahlásit hygienické stanici.

Jak pracovat s výsledky
Po pozitivním antigenním testu musí zaměstnanec do karantény minimálně na 5 dní nebo dokud nebude bezpříznakový. Po zadání výsledku testu systém automaticky vytvoří žádanku na konfirmační PCR test, pokud má zaměstnanec příznaky onemocnění COVID-19. Jinak platí pravidlo 5 PCR testů zdarma pro očkované a s kontraindikacemi, neočkovaní si PCR testy hradí sami.

Veškerá pravidla vydaná Ministerstvem zdravotnictví a zpracovaná do přehledných diagramů naleznete v odkazu https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Některá jsou přílohou i tohoto shrnutí.

Pracovní karanténa

Pracovní karanténa je v tuto chvíli určená jen pro klíčové profese - zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, a to v opravdu výjimečných případech a za přísných opatření (ochranný oblek apod.), aby nedošlo k nákaze pacienta či klienta.

Testování ve školách

Testování ve školách stejně jako v zaměstnání neřeší, zda je žák očkovaný, či nikoliv. Testování se dělí na dva režimy režim 1 (školský), režim 2 (obecný – pro všechny zaměstnance). Školský režim představuje testování 1x týdně, vždy v pondělí ihned po příchodu, režim obecný se řídí pravidly testování pro zaměstnance.

Matoucí může být výčet zařízení ve školském režimu (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy), kam nepatří mateřské školy, kde se děti netestují, vyšší odborné školy a vysoké školy, kde by se mělo testovat 2x týdně, jako je tomu ve firmách. Do školského režimu (testování 1x týdně) spadají nejen děti a žáci daných zařízení, ale také zaměstnanci, včetně zaměstnanců školních jídelen a výdejen.

Pokud dojde k situaci, kdy se žák odmítne podrobit testu, případně s testováním nesouhlasí jeho zákonný zástupce, smí se účastnit výuky pouze s respirátorem či rouškou. Svačinu/oběd smí konzumovat izolovaný od ostatních, nesmí zpívat v hodinách hudební výuky. Testovat se nemusí žák, který prokáže negativní výsledky antigenního testu (24h) nebo PCR testu (72).

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je daný žák oddělen od třídy a je poslán domů, případně setrvá v izolaci, dokud si pro něj rodiče nepřijdou. Pozitivní výsledek testu ostatní ve třídě nijak neovlivňuje.

Veškeré další informace, např. jak přistupovat k zaměstnancům, kteří jsou v režimu 1 i 2  naleznete na: https://www.edu.cz/covid-19/

 

Konání zastupitelstev

Na jednání zastupitelstva obce se v plné míře uplatní pravidla stanovená zákonem o obcích. Současný právní stav nevylučuje na jednání obecních orgánů distanční účast jejich členů či veřejnosti.

Stále platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách a platí pro všechny (na členy zastupitelstva, přítomnou veřejnost i na zaměstnance obecního úřadu). Při porušení povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest při pobytu ve vnitřních prostorech staveb může dotčený úřad přivolat příslušníky Policie ČR, případně strážníky obecní policie k řešení přestupku ve smyslu § 92n odst. 1 písm. b/ zákona č.  258/2000 Sb.

Účast zástupců veřejnosti na zasedání zastupitelstva nelze podmiňovat podstoupením očkování, testování nebo doložením prodělání onemocnění COVID-19.

Na veřejné projednání návrhu územního plánu či posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v rámci procesu známého pod označením EIA platí stejná pravidla jako pro zasedání zastupitelstva (srov. výše), tedy pouze povinnost mít prostředek ochrany dýchacích cest.

Kdo se musí nechat testovat

Na členy zastupitelstva, členy rady, členy zvláštních orgánů, a rovněž na členy orgánů dobrovolných svazků obcí ve smyslu § 49 a násl. zákona o obcích, se vztahuje povinnost testování. Mimořádné opatření výslovně nestanoví pro územní samosprávné celky žádnou výjimku. Povinnost testování platí i pro starostu či místostarostu při výkonu funkce. Testování musí proběhnout před, případně v rámci jednání příslušného orgánu obce. Frekvence testování se u jednotlivých orgánů určuje podle toho, jak často se schází či dochází do úřadu, pravidlo testování až po 3 dnech je stejné jako u testování ve firmách. 

(Více v příloze)

 

                                               Zpracovala: Mgr. Jindra Tužilová, vedoucí legislativní analytička

Přílohy

Pravidla testování zaměstnanců_leták

priloha-991763149-1-Pravidla-testovani-zamestnancu-od-17.-1.-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,23 kB

01-22-antigen-socialni-sluzby-final.pdf

01-22-antigen-socialni-sluzby-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,72 kB

01-22-antigen-test-zamestnani-final.pdf

01-22-antigen-test-zamestnani-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,01 kB

0122-doporuceni-zamestnavatele-final.pdf

0122-doporuceni-zamestnavatele-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,93 kB

0122-test-zamestnanec-final.pdf

0122-test-zamestnanec-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,93 kB

0122-test-zamestnavatel-final.pdf

0122-test-zamestnavatel-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,15 kB

Informace-pro-obce-fungovani-obecnich-organu-od-17-01-2022-20220113.pdf

Informace-pro-obce-fungovani-obecnich-organu-od-17-01-2022-20220113.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,36 kB

Jaka-opatreni-plati-1701-final.pdf

Jaka-opatreni-plati-1701-final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,18 kB

Kopie-Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV-2.xlsx

Kopie-Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV-2.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 11,89 kB
Datum vložení: 16. 1. 2022 22:32
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 22:39

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru