Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Jak na novou informační povinnost v odpadech?

Jak na novou informační povinnost v odpadech?

7. 2. 2022 – S ohledem na množící se dotazy z území jsme pro vás připravili návod, který by vám mohl pomoci a lépe vysvětlit, co byste pro splnění povinnosti měli udělat.

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno, že:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Detailnější informace o plnění uvedené povinnosti nejsou ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady uvedeny a Ministerstvo životního prostředí pro dané téma doposud nepřipravilo žádný metodický pokyn. Domníváme se proto, že dalo obcím volnou ruku, což odpovídá i podstatě této povinnosti a nekonečnému množství možností, které obce v případě řešení odpadového hospodářství mají (door-to-door, pytlový sběr, odpuštění poplatku, motivační slevy, edukativní akce na školách či ve spolupráci se spolky apod.).

S ohledem na množící se dotazy z území jsme pro vás připravili návod, který by vám mohl pomoci a lépe vysvětlit, co byste pro splnění povinnosti měli udělat. Níže proto naleznete základní povinnosti, které je třeba splnit, nicméně to, jakým způsobem k informování přistoupíte je na vás, např. zda povinné informace doplníte fotkami z akcí, mapkami, grafy, tabulkami, nebo se prostě jen budete držet prostého sdělení a faktů, která musíte zveřejnit.  

Jaké informace tedy musíte zveřejnit?

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ:

JAK – způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webu obce

KDY – nejméně jednou ročně – není stanoveno kdy přesně, ale doporučujeme tak učinit do 31. března daného roku

CO – zveřejňujete následující:

- jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady.
A sice jaké složky je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast atp., ale také nebezpečný odpad, objemný odpad), do jakých sběrných nádob, případně jejich počet a umístění v obci, či jakým jiným způsobem (na sběrném dvoře/místě, mobilním svozem atp.).

- jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno (využití či odstranění)

- jak je možno předcházet vzniku odpadů např. poučení o environmentálně příznivém přístupu při nákupu (místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod.) a tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.)

KOLIK A ZA KOLIK - jaké množství jednotlivých složek komunálního odpadu (papír, plast, atd.) obec vyprodukovala v předchozím roce, jaké náklady s tím měla (v Kč za tunu) a jaké jsou celkové náklady na odpadové hospodářství obce

 

Na závěr pro úplnost uvádíme, že podle § 122 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech se nesplněním uvedené povinnosti (nebo její části) obec dopustí přestupku, který je možné sankcionovat až do výše 100 000 Kč.

 

Zpracovala: Ing. Bc. Barbora Tomčalová, legislativní analytička

 

Datum vložení: 7. 2. 2022 22:21
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 22:22

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru