Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Cena naděje pro živý venkov: Tisá získala celorepublikové prvenství!

Cena naděje pro živý venkov: Tisá získala celorepublikové prvenství!

Obec Tisá se stala celostátním vítězem letošní Ceny naděje pro živý venkov. Není tak známá jen díky Tiským stěnám, ale také sounáležitostí místních občanů, bohatým společenským životem, nevšední atmosférou nebo realizací přeshraničních projektů. Život v Tisé blíže představil starosta Jiří Turek.

Pane starosto, přijměte naši srdečnou gratulaci k vítězství v soutěži. Máte radost z celkového vítězství? Jaké byly vaše pocity, když jste se tuto zprávu dozvěděl?
Měl jsem velikou radost. Už vítězství v krajském kole mě velice příjemně překvapilo a úspěch v celorepublikovém kole mě úplně zaskočil. Uspět v konkurenci 174 ostatních obcí je pro Tisou významným oceněním a jsem na naše občany hrdý. Děkuji také komisi za hlasy, které přispěly k tomuto ocenění.

Čím to je, že se u vás tak daří spolkovému i společenskému životu?
Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď. Obec Tisá díky své strategické poloze a krásné krajině a přírodě přitahuje aktivní lidi využívající místní podmínky pro volnočasové aktivity. Nejvíce vypovídající je asi názor žáka místní ZŠ, který napsal „žijeme v místě, kam jiní jezdí na dovolenou“. Samozřejmě tyto podmínky přitahují nové obyvatele a v posledních letech se nám počet obyvatel obce zvýšil téměř dvojnásobně. Došlo tím k zajímavému „doplnění“ obyvatel, kteří se zapojili do již tak bohaté činnosti místních (divadelní loutkové divadlo Skaláček, dobrovolní hasiči, TJ SPARTAK Tisá a další „tradiční“ spolky). Nově vznikly spolky zaměřené na sportovní, kulturní a jiné aktivity, nyní jich v Tisé působí celkem patnáct včetně třech organizačních složek obce.

Jak reagovali obyvatelé Tisé? Už jste slavili? Nebo teprve budete slavit?
Obyvatelé byli stejně jako já překvapeni a oslavy se zatím žádné nekonaly. Slavit teprve budeme. Máme v plánu uspořádat malé posezení, které spojíme s představením nově zrekonstruovaného baru na obecním sále. Pravidelně jednou za tři měsíce pořádáme veřejná jednání na různá témata a nyní nás čeká evaluace rozvojového programu obce. Zúčastněným soutěže Vesnice roku 2023 a obyvatelům jsme rovněž poděkovali na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tisá, které se konalo 19. září. Tímto bych rád ještě jednou všem poděkoval za jejich činnosti a úspěšnou prezentaci obce!

Uvádíte, že v Tisé aktivně působí patnáct spolků a tři organizační složky, ty se tradičně zaměřují na sport, divadlo, kulturu nebo horolezectví, máte ale např. i spolek žabonošů pečující o obojživelníky. Je u vás ještě nějaký další originální spolek, o kterých se hned tak neslyší?
Aktivních spolků tu máme opravdu hodně, jak jsem již říkal v úvodu. Organizačními složkami obce jsou relativně tradiční klub seniorů s hasiči a také loutkové divadlo Skaláček. Skaláček se ale ještě dále dělí na tři části – činohru, pěvecký sbor a muzikál. Už to je nejspíše trochu rarita. Zmiňovaný spolek žabonošů je skutečně unikátní již svým jménem a z něho plynoucím zaměřením. Další spolky s již méně netradičními názvy jsou pak specifické svým (širokým) spektrem činností, např. Klub seniorů Tisá se věnuje starším obyvatelům formou různých přednášek, setkání nebo zájezdů. Nejaktivnějším spolkem je Spolek pro Tisou, který pořádá např. šlapání zelí, dlabání dýní, přednášky o historii, lampionové průvody a mnoho dalších hezkých akcí. Je těžké mezi ostatními vybrat a představit celou škálu jejich akcí a činnosti. Samozřejmě musím zmínit také důležitou úlohu Výboru pro sport, mládež a kulturu, který v obci pořádá samostatně mnoho akcí a zároveň podporuje činnost jednotlivých spolků.

Jakými akcemi to u vás po celý rok žije?
Společenskými plesy, hasičskými zábavami, různými divadelními a hudebními představeními, každoročními školními plesy základní školy, odpadkyádou, tanečními lekcemi pro začátečníky a pokročilé, Svatoanenskou poutí, masopustem, Létohrami. Dovolím si říct, že velmi známá je také naše čertovská show, na kterou se lidé sjíždí ze širokého okolí. A mohl bych pokračovat…

Při náhodném brouzdání po internetu čtu, že v květnu vaše základní škola uspořádala dobročinný běh pro hospic, kterého se účastnili žáci, učitelé i občané… Jak často se u vás něco takového děje?
Je tomu tak, v letošním roce proběhl první ročník dobročinného běhu pro hospic. Akce jsem se aktivně zúčastnil a byl jsem překvapený velkou účastí a nadšením žáků. Věřím, že se běh na podporu hospice stane tradiční akcí a podpoříme tak dobrou věc.

Uvedl jste také, že i díky množství akcí a událostí pořádaných v rámci roku rostete, máte již přes tisíc obyvatel! Čím si to vysvětlujete, že se ve vaší obci tak dobře žije, že se u vás dlouhodobě daří spolkovému i společenskému životu?
Myslím, že odpověď nabízí již má slova výše. Jednoduše bych asi řekl, že se u nás lidem zkrátka líbí. Tisá je jedinečné místo! A nejen díky skalnímu městu, ale i díky přírodě, která má v Tisé hodně co nabídnout, a místní komunitě tvořící příjemné prostředí pro život. Lidé se do Tisé rádi vrací, spousta z nich se po seznámení s obcí rozhodla v Tisé žít na trvalo.

Jak zmiňujete, Tisá má motto „jedinečné místo“. Tou jedinečností je právě aktivní společenský a kulturní život, do kterého se vám podařilo zapojit všechny věkové kategorie od nejmenších dětí po seniory. Existuje nějaká „finta“, kterou byste prozradil svým kolegům starostům, jak na to, aby obec byla takto živá a aktivní?
Nepokládáte zrovna lehké otázky! Určitě je základem aktivní zapojení občanů do celkového dění v obci. Jejich účast na řadě veřejných projednávání projektů a samotných jednáních zastupitelstva obce je první zárukou kvalitního rozvoje Tisé. Druhým důležitým momentem je dostatečná podpora místních spolků. Nejen finanční, ale také aktivní zapojení obce do různých příprav. Také nemohu nezmínit důležitý fakt, že obec má strategický rozvojový program, na jehož základě již mnoho let svůj rozvoj koordinuje. Program jsme významně aktualizovali v roce 2021. Naše společná myšlenka je pak nechat spolkům a organizačním složkám „volnou ruku“ v tvoření a rozvíjení akcí, jako obec jsme otevřeni kreativitě.

Rozvojový program se tvořil výhradně vlastními silami nebo vám s přípravou někdo pomohl?
Rozvojový program jsme prvně zpracovávali již relativně dávno z minulosti. V rámci přípravy toho nového programu (na roky 2021 až 2027) jsme tak již navazovali na dlouhodoběji vytyčené cíle. Pravidelně zasedala interní pracovní skupina a velmi úzce jsme spolupracovali se Sdružením místních samospráv ČR, konkrétně s týmem zabývajícím se strategickým plánováním v rámci SMS-služeb, a výsledkem je kvalitní rozvojový dokument, který nám pomáhá utvářet naši obec.

Díky zmíněnému programu se tedy daří všechny společenské akce financovat? Jak takové financování konkrétně vypadá?
Financování akcí a spolků jsme již v minulosti prodiskutovali se zástupci finančního výboru a stanovili míru podpory v procentech ve vztahu k rozpočtu obce na kalendářní rok. Také bych rád poděkoval všem, kteří přispívají na akce spojené především s dětmi v mateřské a základní škole – jak místním podnikatelům, tak také fyzickým osobám. Finanční možnosti obce významně ovlivňuje i turistický ruch, díky němuž můžeme spolky podpořit neinvestičními dotacemi na jejich činnost.

Jak je to v Tisé s infrastrukturou a dostupností bydlení, které jistě rovněž souvisí právě i s přibýváním obyvatel?
Očekávaná a velmi palčivá otázka pro naši obec, která je velmi atraktivní pro bydlení. Bohužel možnosti jsou omezené, a tak jsme se v rámci zmiňovaného rozvojového programu shodli na růstu do maximálního limitu cca 1 250 obyvatel.
Právě na takové množství občanů máme v Tisé infrastrukturu, ale samozřejmě to také představuje jisté doplnění a změny. Když jsem použil slovo bohužel, byl to záměr. Velmi složitá je situace s možností zajištění bydlení pro mladé „Tisáky“, kteří chtějí v obci zůstat a na trvalo žít. Nedostatek bytů a pozemků pro výstavbu nových rodinných domů je v současné době opravdu velkým problémem.

Co, jak a proč se v Tisé daří, už jsme zmínili. V minulosti váš předchůdce uvedl, že negativní dopady na obec má cestovní ruch spojený s vysokou návštěvností. Hovořil o enormním zatížení obce osobní automobilovou dopravou, problémech s parkováním, také o tom, že turisté tu nezůstávají přes noc a nedávají tak příliš vydělat poskytovatelům ubytování. Podařilo se už v tomto směru něco změnit?
Cestovní ruch není v Tisé nic nového. Kvůli skalnímu městu nás navštíví velké množství návštěvníků v průběhu celého roku. Troufnu si říci, že díky nově budovaným parkovištím se situace pomalu, ale jistě začíná uklidňovat. Dopady jsou nejen negativní, ale také pozitivní, a nyní musíme najít jen rovnováhu mezi nimi, a především brát ohled na místní rezidenty. Aktivně jsme proto vstoupili do jednání s ČVUT a snažíme se zapojit do přeshraničního projektu, který by nám mohl pomoci situaci řešit. V zastupitelstvu jsme se shodli na nutnosti pořízení dokumentu „Udržitelný cestovní ruch v katastru obce“ a záměr bude zařazen do rozpočtu obce na rok 2024. Věřím, že se nám podaří najít kýženou rovnováhu.

Pane starosto, vy jste ve funkci teprve první volební období. Čím jste původní profesí? A jste rodilý Tisák?
Ve funkci starosty jsem necelý rok, ale v zastupitelstvu obce jsem již třináct let. Upřímně musím přiznat, že role „běžného“ zastupitele je podstatně jiná a pohled zvenčí velmi zkreslený. Ale na to jste se mě neptal a souvisí to s mou předchozí profesí. Podnikal jsem v oboru stavebnictví, konkrétně instalace slaboproudých systémů a bezpečnostních technologií. Z pohledu majitele soukromé firmy jsou některé rozhodnutí a záměry velmi snadno uchopitelné a realizovatelné. Odpovědnost tak je na něm samotném a v obci jsou, jak všichni víme, jiné postupy a zásady. Je potřeba mít na paměti, a také ostatní by to měli akceptovat, že zvolení zastupitelé obce jednají v rámci zájmu svých voličů. V Tisé žiji s malou přestávkou celý život a považuji to za svoji výhodu. Znalost historie obce a místních lidí mi usnadňuje práci a komunikaci.

Jaká je vaše vize pro Tisou? Co chystáte, plánujete?
Plánů máme mnoho a vyjmenovat je všechny v žádném případě nezvládnu. Zmíním jen ty nejvýznamnější, které nás čekají v rámci tohoto volebního období a máme je zařazeny v zásobníku projektů. Velmi důležitý je připravovaný projekt modernizace a rozšíření kapacity budovy základní školy z původních 150 na 200 žáků. Dále chceme vybudovat multifunkční hřiště, upravit centrum obce a pláže u rybníku Kačák. V souvislosti s rybníky máme připravené projekty na opravy obecních rybníků (hráze požeráky a bezpečnostní přelivy). V tomto roce ještě chceme stihnout vybudovat klubovnu pro spolky v budově obecního úřadu. Záměrů je opravdu mnoho a pravidelně o nich komunikujeme na webových stránkách obce www.tisa.cz.

Díky za vyčerpávající rozhovor a ať se vám v Tisé i nadále daří!

Datum vložení: 9. 10. 2023 18:07
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2024 14:37
Autor: Marek Komárek

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru