Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2019

Projekt: Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2019

Smlouva č.: D/2109/2019/STR

Dotace: 199 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílit soudržnost a spolupráci obcí v území Zlínského kraje, rozšířit partnerství mezi Zlínským krajem a obcemi, zprostředkovat obcím některé další služby a poskytnout stabilní zázemí pro pokrytí administrativy a koordinace aktivit starostů zejména menších obcí na území Zlínského kraje.

Aktivity projektu:

1) Newsletter pro příznivce venkova (zástupci obcí, MAS, NNO, atd.) - pravidelný elektronický měsíčník obsahující informace z činnosti sdružení a mimo jiné také z agendy krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Bude obsahovat také aktuální pozvánky na akce konané v kraji.

2) Průběžná měsíční manažerská asistence starostům Zlínského kraje - manažerské a servisní činnosti starostům zastupující zájmy místních samospráv Zlínského kraje (členové krajského předsednictva SMS ČR).

3) Poskytování zpětné vazby ze strany místní samosprávy pro potřeby kraje - pravidelné předávání klíčových podnětů z prostředí místní samosprávy v území Zlínského kraje pro potřeby vedení kraje (zejména rada kraje).

4) Organizační spolupráce s vedením kraje, rozvíjení partnerství - podpora krajských akcí, jejich propagace, zajišťování účasti starostů a organizační podpora vzdělávacích akcí SMS ČR na území kraje.

5) Koordinace řešení specifických problémů v území kraje a zajišťování spolupráce s obcemi ze sousedních krajů v případech, kdy si to situace vyžaduje.

 

Účel využití dotace:

Účelem dotace je posílit soudržnost a spolupráci obcí v území Zlínského kraje, prohloubit partnerství mezi Zlínským krajem a obcemi, zprostředkovat obcím některé další služby a poskytnout stabilní zázemí pro pokrytí administrativy a koordinace aktivit starostů zejména menších obcí na území Zlínského kraje.

 

Dotace ze strany Zlínského kraje bude použita na úhradu části celkových nákladů projektu, a to konkrétně na činnost krajského manažera Zlínského kraje (souhrn činností v rozsahu cca 0,5 úvazku) a částečnou úhradu kanceláře ve Zlíně Prštném.

 

Prostřednictvím realizace projektu bude docíleno následujících přínosů pro samosprávy i Zlínský kraj:

1) zvyšování informovanosti starostek a starostů o aktivitách Zlínského kraje, šíření sdělení kraje důležitých pro výkon funkce starosty

2) předávání informací o aktuálně konaných akcích (zejména těch, které pořádá Zlínský kraj)

3) zprostředkování zásadních podmětů z obcí a menších měst ve vztahu ke Zlínskému kraji

4) rozvoj partnerství mezi krajem a jeho vedením, mikroregiony, MAS, obcemi a neziskovým sektorem na území Zlínského kraje

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje.

logo

Datum vložení: 5. 10. 2019 8:46
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 8:48

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2022

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 577 688 103
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru