Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Projekt: Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2022

Smlouva č.: D/1553/2022/STR
Dotace: 199 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšiřování partnerství a spolupráce mezi krajem a jeho obcemi; propojování především menších obcí ve Zlínském kraji mezi sebou, zvyšování jejich soudržnosti, detailní znalosti jejich práv a povinností; zvyšování informovanosti obcí o dění v kraji a metodická podpora pro obce ve vybraných oblastech. Cíle projektu budou naplňovány realizací 5 hlavních aktivit:

1) Newsletter pro příznivce venkova (zástupci obcí, MAS, NNO, atd.) pravidelný elektronický čtvrtletník (bude vydáván tedy 4x ročně) obsahující informace z činnosti sdružení a mimo jiné také z agendy krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Bude obsahovat také aktuální pozvánky na akce konané v kraji a dotační příležitosti.

2) Průběžná měsíční manažerská asistence starostům Zlínského kraje – manažerské a servisní činnosti starostům zastupující zájmy místních samospráv Zlínského kraje (členové krajského předsednictva SMS ČR).

3) Poskytování zpětné vazby ze strany místní samosprávy pro potřeby kraje – pravidelné předávání klíčových podnětů z prostředí místní samosprávy v území Zlínského kraje pro potřeby vedení kraje (zejména rada kraje). Platí to i pro informovanost ohledně covidu-19 a s tím souvisejících záležitostí (očkování, jiná opatření na základě aktuální situace v oblasti). Uskuteční se jednání krajského vedení SMS ČR s představiteli Zlínského kraje na téma dopravní obslužnosti a odpadové koncepce. Dále se uskuteční také jednání představitelů celostátního vedení SMS ČR a vedení Zlínského kraje - téma jednání: aktuální legislativní změny.

4) Organizační spolupráce s vedením kraje, rozvíjení partnerství – podpora krajských akcí, jejich propagace, zajišťování účasti starostů a organizační podpora vzdělávacích akcí SMS ČR na území kraje. Bude realizována akce pro starosty za účasti zástupců Zlínského kraje (krajské shromáždění SMS ČR) na téma odpadové hospodářství a Program obnovy venkova.

5) Koordinace řešení specifických problémů v území kraje a zajišťování spolupráce s obcemi ze sousedních krajů v případech, kdy si to situace vyžaduje.                                                                                                                                                                                                                           

Dotace ze strany Zlínského kraje bude použita na úhradu části celkových nákladů projektu, tedy na činnost krajského manažera Zlínského kraje (souhrn činností v rozsahu cca 0,5 úvazku) a pronájem projektové kanceláře (místo pro vykonávání agend manažera, setkávání pracovního týmu představiteli samosprávy, Zlínského kraje, partnerů).

Prostřednictvím realizace projektu (všech jeho aktivit a výstupů) bude docíleno následujících přínosů pro samosprávy i Zlínský kraj:

1) zvyšování informovanosti starostek a starostů o aktivitách Zlínského kraje, šíření sdělení kraje důležitých pro výkon funkce starosty

2) předávání informací o aktuálně konaných akcích (zejména těch, které pořádá Zlínský kraj)

3) zprostředkování zásadních podnětů z obcí a menších měst ve vztahu ke Zlínskému kraji

4) rozvoj partnerství mezi krajem a jeho vedením, mikroregiony, MAS, obcemi a neziskovým sektorem na území Zlínského kraje

 

Projekt je financován Zlínským krajem.

ZLÍNSKÝ KRAJ

 

 

Datum vložení: 13. 6. 2022 9:24
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2023 4:29

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru