Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2022 v Jihomoravském kraji

Smlouva č.: JMK075957/22/OKH
Dotace: 150 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšiřování partnerství a spolupráce mezi krajem a jeho obcemi; propojování především menších obcí v Jihomoravském kraji mezi sebou, zvyšování jejich soudržnosti, detailní znalosti jejich práv a povinností; zvyšování informovanosti obcí o dění v kraji a metodická podpora pro obce ve vybraných oblastech.

Aktivity projektu:

1) Informování samospráv (zástupci obcí) – informování o činnosti sdružení a agendě krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Informace zahrnují aktuální shrnutí činnosti kraje, akce SMS ČR, případně pozvánky na společné akce nebo dotační příležitosti.

2) Předávání informací obcím z republikové a krajské činnosti SMS ČR, získávání námětů pro další činnost SMS ČR, jak na republikové, tak krajské úrovni. Získávání podnětů od obcí pro jejich uplatnění v legislativním procesu.

3) Předávání zpětné vazby z území Jihomoravskému kraji, např. spolupráce na získávání informací z území o vybraném tématu. Manažer je v osobním a téměř denním kontaktu se starosty v kraji.

4) Vyhledávání a evidence příkladů dobré praxe. Jejich propagace a vytváření příležitostí pro sdílení zkušeností, např. publikací v měsíčně vydávaném republikovém zpravodaji SMS ČR.

5) Metodická podpora starostů v oblasti GDPR, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zákona o střetu zájmů (především o podávání hlášení), zákona o obcích a zákona o místních poplatcích, zákona o přístupnosti internetových stránek a aplikací. Shromažďování informací o nabídkách obcím ze strany soukromých subjektů a případné upozorňování na podvodné chování. Upozorňování na změnu právních předpisů v oblastech, které se dotýkají činnosti obcí.

6) Pořádání akcí na úrovni Jihomoravského kraje, případně ve spolupráci s krajem. Obsahem setkání bývají informace z činnosti SMS ČR, kraje, školení na vybrané téma, předávání dobré praxe, diskuze nad aktuálními problémy.

Účel využití dotace:

Dotace bude využita na část nákladů spojených s činností krajského manažera venkova v období 1. 1. – 31. 12. 2022, jehož náplní činnosti budou výše popsané hlavní aktivity projektu.

Přínos realizace projektu pro Jihomoravský kraj:

  • Pravidelné informování zástupců samospráv o aktivitách a akcích Jihomoravského kraje
  • Komplexní metodická pomoc při výkonu veřejné správy prostřednictvím rozsáhlého poradenství samosprávám
  • Rozvoj a rozšíření platformy pro řešení problémů samospráv na krajské úrovni (tlumočení aktuálních témat vedení kraje)
  • Propagace příkladů dobré praxe na území Jihomoravského kraje na celorepublikové úrovni (tlumočení aktuálních témat vedení kraje)
  • Propagace příkladů dobré praxe na území Jihomoravského kraje na celorepublikové úrovni
  • Konzultace a slaďování pozic samospráv s vedením kraje a společné prosazování klíčových a aktuálních témat
  • Celoroční propagace venkova a menších obcí v Jihomoravském kraji
  • Prohloubení a upevnění partnerství Jihomoravského kraje a územními partnery vč. neziskového a soukromého sektoru
  • Spolupráce při pořádání akcí pro zástupce samosprávy společně se zástupci Jihomoravského kraje

 

Projekt je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Logo Jihomoravského kraje

Datum vložení: 11. 5. 2022 13:13
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2023 1:56

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2022

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

DTMka se představuje

Spustit video

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru