Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Projekt SMS ČR

logo-jmkbar-cz

5. 12. 2019 – Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2019 v Jihomoravském kraji

Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2019 v Jihomoravském kraji

Smlouva č.: JMK062057/19/OKH

Dotace: 168 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílit soudržnost a spolupráci obcí v území Jihomoravského kraje, rozšířit partnerství mezi Jihomoravským krajem a obcemi, zprostředkovat obcím některé další služby a poskytnout stabilní zázemí pro pokrytí administrativy a koordinace aktivit starostů zejména menších obcí na území Jihomoravského kraje.

Aktivity projektu:

1) Informování samospráv (zástupci obcí, MAS, NNO, atd.) – pravidelné zasílání informací z činnosti sdružení a z agendy krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Informace zahrnují aktuální pozvánky na krajské akce, akce SMS ČR, případně na společné akce, dotační příležitosti kraje, dokumenty vytvořené krajem apod.

2) Průběžná měsíční manažerská asistence starostům Jihomoravského kraje - manažerská a servisní činnosti starostům zastupující zájmy místních samospráv Jihomoravského kraje (členové krajského předsednictva SMS ČR).

3) Poradna v oblastech práva ochrany osobních údajů a práva na informace – poskytování operativních informací a rad starostům v oblastech ochrany osobních údajů a pravidel podle GDPR,  zákona č. 106/1999 Sb., zákona o střetu zájmů apod.

4) Vedení analytické, spisové a úřední agendy venkova na území Jihomoravského kraje - analytické, administrativní a spisové služby ve vztahu k zastupování venkova v konkrétních pracovních orgánech a tělesech (RSK a její komise, komise POV, apod.)

5) Poskytování zpětné vazby ze strany místní samosprávy pro potřeby kraje - pravidelné předávání klíčových podnětů z prostředí místní samosprávy v území Jihomoravského kraje pro potřeby vedení kraje (zejména rada kraje), předávání podnětů pro témata možných setkání. Naplňování memoranda o spolupráci mezi SMS ČR a JMK.

6) Organizační spolupráce s vedením kraje, rozvíjení partnerství - podpora krajských akcí, jejich propagace, zajišťování účasti starostů a organizační podpora vzdělávacích akcí SMS ČR na území kraje.

7) Koordinace řešení specifických problémů v území kraje a zajišťování spolupráce s obcemi ze sousedních krajů v případech, kdy si to situace vyžaduje (například problematika sucha a nakládání s vodou).

 

Účel využití dotace:

Dotace bude využita na část nákladů spojených s činností krajského manažera venkova (v rozsahu úvazku 0,5) v období 1. 1. – 31. 12. 2019, jehož náplní činnosti budou výše popsané hlavní aktivity projektu.

 

Prostřednictvím realizace projektu bude docíleno následujících přínosů pro samosprávy i Jihomoravský kraj:

1) zvyšování informovanosti starostek a starostů o aktivitách Jihomoravského kraje, šíření sdělení kraje důležitých pro výkon funkce starosty.

2) předávání informací o aktuálně konaných akcích (zejména těch, které pořádá Jihomoravský kraj)

3) vytvoření administrativního zázemí pro efektivní zastupování venkova na platformách RSK

4) zprostředkování zásadních podnětů z obcí a menších měst ve vztahu k Jihomoravskému kraji

5) rozvoj partnerství mezi krajem a jeho vedením, mikroregiony, MAS, obcemi a neziskovým sektorem na území Jihomoravského kraje

 

Projekt je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Datum vložení: 5. 12. 2019 10:52
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2022 10:54

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru