Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Projekt: Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2022 v Karlovarském kraji

Smlouva č.: KK02172/2022
Dotace: 199 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšiřování partnerství a spolupráce mezi krajem a jeho obcemi; propojování především menších obcí v Karlovarském kraji mezi sebou, zvyšování jejich soudržnosti, detailní znalosti jejich práv a povinností; zvyšování informovanosti obcí o dění v kraji a metodická podpora pro obce ve vybraných oblastech.

Aktivity projektu:

1) Informování samospráv (zástupci obcí) – informování o činnosti sdružení a agendě krajského úřadu, zastupitelstva a rady kraje. Informace zahrnují aktuální shrnutí činnosti kraje, akce SMS ČR, případně pozvánky na společné akce nebo dotační příležitosti.

2) Předávání informací obcím z republikové a krajské činnosti SMS ČR, získávání námětů pro další činnost SMS ČR, jak na republikové, tak krajské úrovni. Získávání podnětů od obcí pro jejich uplatnění v legislativním procesu.

3) Předávání zpětné vazby z území Karlovarském kraji, např. spolupráce na získávání informací z území o vybraném tématu. Manažer je v osobním a téměř denním kontaktu se starosty v kraji, navštěvuje jednotlivé obce během celého roku.

4) Vyhledávání a evidence příkladů dobré praxe. Jejich propagace a vytváření příležitost pro sdílení zkušeností, např. publikací v měsíčně vydávaném republikovém zpravodaji SMS ČR.

5) Metodická podpora starostů v oblasti GDPR, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zákona o střetu zájmů (především o podávání hlášení), zákona o obcích a zákona o místních poplatcích, zákona o přístupnosti internetových stránek a aplikací. Shromažďování informací o nabídkách obcím ze strany soukromých subjektů a případné upozorňování na podvodné chování. Upozorňování na změnu právních předpisů v oblastech, které se dotýkají činnosti obcí. Manažer dále poskytuje ojedinělou metodickou pomoc zástupcům samospráv v oblasti legislativy.

6) Pořádání akcí na úrovni Karlovarského kraje, případně ve spolupráci s krajem. Obsahem setkání bývají informace z činnosti SMS ČR, kraje, školení na vybrané téma, předávání dobré praxe, diskuze nad aktuálními problémy.

Velkým přínosem projektu je také možnost zástupců samospráv se zapojit do legislativního procesu díky SMS ČR, jakožto povinného připomínkového místa. Zástupci samospráv se také mohou zapojit do některé z pracovním skupin SMS ČR, které se specializují na jednotlivé odvětví fungování veřejné správy a samosprávy.

Účel využití dotace:

Realizací projektu SMS ČR bude zajištěna činnost krajského manažera venkova v období 1. 1. – 31. 12. 2022 a to formou částečného financování jeho nákladů. Pracovní náplní manažera bude realizace 6 hlavních aktivit projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Karlovarského kraje.

Logo Karlovarského kraje

Datum vložení: 19. 5. 2022 11:04
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2023 14:22

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru