Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Informace ohledně pomoci Ukrajině


Základní informace pro obce, které chtějí pomoci Ukrajině

Napadení Ukrajiny Ruskem vyvolalo v ČR obrovskou vlnu solidarity. Obce nezůstávají stranou. Chcete-li smysluplně pomoci udělejte následující:

1, V tuto chvíli jsou nejdůležitější finance. Organizace musely být staženy z území z důvodu bezpečnosti vlastních lidí a mapují terén. Přispějte tedy dle svých možností na finanční sbírky prověřených neziskových organizací, které operovaly v území a znají aktuální potřeby, které se mění v závislosti na konfliktu, počasí i vládách obou zemí:
Jedná se např. Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez hranic

Zároveň se informujte, zda váš kraj neorganizuje vlastní pomoc, do které byste se mohli zapojit, případně zda již kraj nevytvořil vlastní informační letáky, které můžete použít.

2, Máte-li ubytovací kapacity, nabídněte je prostřednictví Správy uprchlických zařízení MV ČR, v tuto chvíli jsou preferovány především větší kapacity, nicméně i jeden byt se může hodit. Informace pošlete e-mailem na ubytovaniukrajina@suz.cz

Zároveň kromě obyvatel Ukrajiny je třeba pomoci také zvířatům. Jejich příjezd a podmínky řeší momentálně Státní veterinární správa, nicméně povolení ubytování i se psem či kočkou je pro každou rodinu velké plus, neboť je to jedna z věcí, která některým brání v odchodu. Momentálně se také hledají dočasky, které by se postaraly o psy a kočky ukrajinských chovatelů a ukrajinských útulků, které se nachází v bombardované zóně. (Pro více informací o tomto druhu pomoci kontaktujte přímo vedoucí legislativy Jindru Tužilovou – tuzilova@smscr.cz)

3, Ke stejnému organizovanému postupu vyzvěte i své občany, pomoc by měla být účinná a cílená, proto nechť využijí respektované organizace, či oblastní neziskové organizace, které mají ověřené. Pokud například chtějí poskytnout odvoz uprchlíků jako jednotlivci, mohou se např. obrátit na platformu DriveForRefugees (https://sites.google.com/view/drive-for-refugees/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k ), nicméně i zde je třeba respektovat pokyny a nevydávat se na hranice na vlastní pěst. Paradoxně je v tuto chvíli na hranicích více lidí nabízejících odvoz, než uprchlíků (dle info ze soboty 26. 2. 2022, podvečer).

4, Kontaktujte ukrajinské občany, kteří žijí ve vaší obci, zjistěte jejich konkrétní potřeby a snažte se jim pomoci. Možná oni znají rodinu, která by vaši menší ubytovací kapacitu využila. Pokud potřebují informace, odkazujte je na stránku MV ČR, kde jsou informace v ukrajinském jazyce www.mvcr.cz/ukrajina.

Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově, a to na dobu v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180denním období. Povinnost prokázat se antigenním či PCR testem byla dne 24. 2. 2022 zrušena.

Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn, a to buď díky zaměstnavateli, tedy ze zákona z veřejného zdravotního pojištění, nebo musí mít zajištěno vlastní pojištění, které lze na dobu bezvízového pobytu sjednat i online.

Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel).

Pro příchozí rodiny (v tuto chvíli jen ženy a děti s ohledem na vyhlášenou mobilizaci a brannou povinnost) není vstup do azylového řízení optimálním řešením.

Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání, a navíc je možné hned požádat o povolení k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec však má právo o azyl požádat.

Veškeré další procesy spojené s pobytem a případným pracovním povolením je třeba řešit přes Ministerstvo vnitra, které zřídilo i informační linku pro ukrajinské občany:

Zároveň jsou po celé České republice zřízena Centra pro podporu integrace cizinců, na která se můžete také obrátit. http://www.integracnicentra.cz/

5, Dejte svou podporu viditelně najevo. (Děkujeme všem, kdo vyvěsili ukrajinské vlajky.)

Pomoc Ukrajině a Ukrajincům bude potřeba dlouhodobě.

SMS ČR je připraveno ve spolupráci s dalšími zástupci samospráv a neziskovými organizacemi nabídnout vládě organizační podporu v podobě mapování volných ubytovacích kapacit, koordinaci materiální či dobrovolnické pomoci a šíření informací v regionech a obcích. #StayWithUkraine

Informace jsou sepsány k 26. 2. 2022 a budou pravidelně doplňovány či aktualizovány. Děkujeme za trpělivost.

O pomoci směřující na Ukrajinu budeme informovat v následujících dnech.

Zpracovala: Mgr. Jindra Tužilová, vedoucí legislativní analytička


Společná platforma na pomoc Ukrajině

SMO ČR, SMS ČR a neziskové organizace, které se věnují pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, vytvořily společnou platformu, jejímž smyslem je koordinovat aktivity související s řešením humanitární krize vyvolané ruskou agresí.

 

SMS ČR a SMO ČR za tím účelem navázaly kontakt s organizacemi ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie Broumov a Charita ČR.

„Naším cílem je přispět k tomu, aby obce a jejich obyvatelé dostávali z jednoho místa spolehlivé informace, jaký typ pomoci je kde a v jakém čase zapotřebí. Chceme tím předejít sice dobře myšleným, ale často nekoordinovaným individuálním aktivitám, a zabránit chaosu v zajišťování pomoci,“ říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

„Rádi bychom byli pro náš stát partnery, kteří jsou operativně schopni z celého území ČR zjistit dostupné kapacity, ať už ubytovací, materiální nebo lidské, a postarali se ve spolupráci s humanitárními organizacemi o  zajištění pomoci tam, kde není možné nebo efektivní zajišťovat ji centrálně,“ vysvětluje František Lukl, předseda SMO ČR.

„Sjednocení informací je pro efektivní pomoc vždycky zásadní. Proto velice vítáme iniciativu SMS ČR a SMO ČR,” potvrzuje Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.


Tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance z Ukrajiny

Nabídky od státem prověřených zaměstnavatelů z celé České republiky.

 

Платформа Jobs4ua.cz

Вільні вакансії для українських біженців від перевірених чеських роботодавців

 • Чеською і українською мовою
 • Пошук за регіонами і кваліфікацією
 • Відповіді на поширені запитання
   

Знайдіть безкоштовно надійні пропозиції вільних вакансій.
Йдіть на www.jobs4ua.cz

Nabídky práce pro ukrajinské uprchlíky od prověřených českých zaměstnavatelů

 • v českém i v ukrajinském jazyce
 • vyhledávání dle lokality a kvalifikace
 • odpovědi na nejčastěji kladené otázky
   

Nabídky zaměstnání mohou vkládat klienti agentury CzechInvest a členové těchto organizací:

 • Hospodářské komory ČR
 • Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Svazu měst a obcí ČR
 • Sdružení místních samospráv ČR
 • Asociace hotelů a restaurací ČR
 • Potravinářské komory
 • Asociace soukromého zemědělství
 • Agrární komory
   

www.jobs4ua.cz


Dotační titul pro obce na podporu integrace držitelů dočasné ochrany 2022

Pro koho je tento dotační titul?

Pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, města, statutární města (střešní projekty) nebo městské části a městské obvody statutárních měst, které chtějí podpořit nebo již podporují integraci občanů Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana.

Jaký je finanční limit žádosti?

Lze žádat až o 500.000 Kč – na jedno zařízení, v němž je v době podání projektu společně ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou (dále jen DO). Žádost lze podat, i v případě existence vysoké koncentrace osob z cílové skupiny na území žadatele, kde není zřízeno nouzové ubytování (kde je minimálně 50 osob s DO).

Lze žádat až o 1.000.000 Kč – statutární města a dobrovolné svazky obcí (jeden projekt pro více obcí) mohou v takovém případě podat žádost maximálně do výše 1.000.000 Kč Částky lze spojit v jedné žádosti.

Lze výpočet maximálního limitu žádosti představit na příkladu?

Příklad: Pokud existují v obci dvě ubytovny s 50 a více držiteli dočasné ochrany, lze podat žádost o 1.000.000 Kč a zároveň, v případě existence vysoké koncentrace osob z cílové skupiny mimo tyto ubytovny, lze žádat ještě navíc o 500.000 Kč. Dohromady jde tedy o částku 1.500.000 Kč. Obdobně v případě tří ubytoven s 50 a více držiteli dočasné ochrany a další vysoké koncentrace osob z cílové skupiny by šlo o 2.000.000 Kč a tak dále. V případě statuárních měst a dobrovolných svazků obcí je limit na vysokou koncentraci dokonce 1.000.000 Kč.

Kolik osob z cílové skupiny se v obci musí nacházet?

Potřeba realizace projektu musí být zásadní a řádně zdůvodněna v žádosti o dotaci. Pevně stanoven limit nyní – záleží na popisu potřebnosti realizace projektu a popisu situace. Například pokud je v obci několik ubytoven s méně než 50 osobami, doporučujeme projekt podat.

Kdo je cílovou skupinou?

Jsou to jen držitelé dočasné ochrany z Ukrajiny? Nikoliv. V širším smyslu je cílovou skupinou i hostitelská společnost (např. v oblast informování o integraci, seznamovacích aktivit, atd.).

Jaké aktivity jsou nejvíce vítány?

 • Zajištění obecného poradenství pro držitele dočasné ochrany a návazné aktivity (např. aktivizační práce, jazykové kurzy).
 • Mimoškolní aktivity pro děti s dočasnou ochranou (např. příměstské tábory s výukou jazyka, kroužky, společné aktivity s dětmi z hostitelské společnosti).
 • Aktivity podporující bezproblémové soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů.

Kdy se musí projekty uskutečnit?

Dotace jsou neinvestiční a je třeba je vyčerpat do 31. 12. 2022. V tuto chvíli je podpora plánována ex ante. Jaká je spoluúčast? Minimální spoluúčast je 5 %.

Do kdy je třeba podat žádost?

Do 15. 5. 2022.

Kde se dozvím podrobnosti?


DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru