Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Aktuality

Přihlaste proměnu do 15. ročníku výstavy

Datum: 5. 12. 2022

Přihlaste svou proměnu do 15. ročníku výstavy, který bude zahájen v červnu 2023 v Praze. Zde výstava setrvá přibližně měsíc, poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti.

Metodické informace k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb.

Datum: 16. 11. 2022

V návaznosti na novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla provedena zákonem č. 241/2022 Sb., Ministerstvo vnitra připravilo dvě metodické informace.

Tradiční starostenská anketa zná své vítěze

Datum: 10. 11. 2022

Zástupci členských obcí SMS ČR vybrali vítěze tradiční ankety „Počin roku“ a „Přešlap roku“.

Emeritní starosta na telefonu: SMS ČR pomáhá nově zvoleným starostům 1

Emeritní starosta na telefonu: SMS ČR pomáhá nově zvoleným starostům

Datum: 20. 10. 2022

Emeritní starosta na telefonu, to je nová služba, kterou Sdružení místních samospráv České republiky ve spolupráci se SMS-službami spouští.

Rádce pro obce jako vlastníky zemědělské půdy

Datum: 13. 10. 2022

Webový portál Nadace Partnerství, který pojednává o smysluplném využití obecní zemědělské půdy a představuje dobré příklady z mnoha obcí v celé České republice.

Už jste přemýšleli o odměně pro ředitele vaší školy? Na konci roku je ten pravý čas

Datum: 5. 12. 2022

Pracuje ředitel vaší školy dobře a zaslouží si za to ocenění v podobě finanční odměny? Pak nezapomeňte, že odměňování práce ředitele je kompetencí zřizovatele a konec roku je pro to nejvhodnějším obdobím. Co dalšího byste o odměňování měli vědět?

Správa obce v době mezi konáním voleb

Datum: 26. 9. 2022

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Dopis starostům členských obcí SMS ČR

Datum: 24. 9. 2022

Poděkování předsedkyně Elišky Olšákové zástupcům obcí na konci volebního období.

Druhý ročník soutěže OBEC 2030 vyhrála obec Červená voda

Datum: 10. 11. 2022

Sdružení místních samospráv na své letošní Celostátní konferenci mimo jiné vyhlásilo výsledky soutěže o nejinovativnější obec v oblasti udržitelné energetiky a environmentální odpovědnosti v rámci projektu OBEC 2030.

Na ministerstvu vnitra jsme jednali o odměnách zastupitelů

Datum: 20. 10. 2022

Ve středu 19. 10. jsme se spolu se zástupci dalších organizací zúčastnili pracovního jednání na Ministerstvu vnitra, které se týkalo odměňování zastupitelů.

Autorská práva jednoduše

Datum: 3. 1. 2022

3. 1. 2022 – SMS ČR s kolektivními správci autorských práv vyjednalo dohodu, díky které mohou naše členské obce při pořádání kulturních a společenských akcí vypořádat autorská práva snadno a výhodně.

SMS ČR usiluje o předvídatelné financování škol v regionech

Datum: 6. 11. 2022

V panelové diskusi na téma administrativní zátěže ředitelů škol vystoupil první místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky Oldřich Vávra. V debatě zaznělo jasné stanovisko SMS ČR o nutnosti existence škol na malých obcích a došlo i na kritiku spletitosti školské legislativy.

Informace o podaných volebních návrzích správním soudům

Datum: 11. 10. 2022

Ministerstvo vnitra připravilo informativní přehled o tom, jak jednotlivé soudy zveřejňují informace o podaných návrzích, včetně příslušných webových odkazů. Tento přehled naleznete v příloze.

Děkujeme za podporu v boji za stavební zákon

Datum: 3. 11. 2022

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková poděkovala dopisem všem starostům a starostkám členských obcí za jejich aktivitu, která pomohla Sdružení místních samospráv ČR přesvědčit vládní politiky o nezbytnosti zachování kompletní sítě stavebních úřadů. Celé znění dopisu přinášíme:

S předsedou rozpočtového výboru jsme řešili mimo jiné navýšení příspěvku na státní správu  2

S předsedou rozpočtového výboru jsme řešili mimo jiné navýšení příspěvku na státní správu

Datum: 10. 10. 2022

Pravidelné schůzce předsedy naší pracovní skupiny pro financování Petra Halady s předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Josefem Bernardem dominovala tři témata: navýšení příspěvku na státní správu, zvýšení limitu na DPP na 15.000 Kč a zvýšení odměn zastupitelů.

Na peníze z IROP dosáhne i díky nám více obcí 1

Na peníze z IROP dosáhne i díky nám více obcí

Datum: 10. 10. 2022

Na jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Státní rozvojové banky, Asociace krajů a Svazu měst a obcí, jsme se domluvili na úpravě některých parametrů u dvou výzev zaměřených na podporu základních škol.

Jednali jsme na MMR o penězích pro hasiče z IROP

Datum: 7. 10. 2022

V úterý 4. 10. se na půdě Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) sešli zástupci IROP, MMR, Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru, Národní sítě místních akčních skupin, SMS ČR a SMO ČR, aby prodiskutovali otázku financování jednotek požární ochrany z dotačního titulu IROP.

Mimořádná dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí

Datum: 6. 10. 2022

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.

Komu po volbách vznikne nárok na odchodné a v jaké výši?

Datum: 9. 10. 2022

O posledním zářijovém víkendu byla zvolena nová zastupitelstva a nemalý počet dosavadních funkcionářů ve vedení svých obcí končí. V souvislosti s tím některým z nich vzniká nárok na odchodné. Jaké pravidla zákon o obcích stanoví?

Malé energetické úspory dovedou ušetřit až 20% nákladů na energie

Datum: 5. 10. 2022

Tzv. „malé“ energetické úspory jsou sadou opatření, kterou můžeme učinit bez větších investičních nákladů a ušetřit až 20% nákladů za energie.

Vyjednali jsme s Českou poštou navýšení příspěvku na provozování pošty Partner 1

Vyjednali jsme s Českou poštou navýšení příspěvku na provozování pošty Partner

Datum: 5. 10. 2022

Letos již potřetí se sešla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková se zástupci České pošty, s.p., Miroslavem Štěpánem, ředitelem divize státní poštovní služby, a Borisem Šlosarem, vedoucím týmu Optimalizace a rozvoj Pobočkové sítě.

Řešili jsme budoucnost zájmového chovu zvířat v ČR

Datum: 4. 10. 2022

Jedním z organizátorů kulatého stolu u příležitosti Mezinárodního dne zvířat a chovatelů byl i místopředseda SMS ČR a předseda Pracovní skupiny pro služby na venkově Tomáš Dubský.

SMS ČR se aktivně zúčastnilo konference o bezpečnosti silničního provozu

Datum: 22. 9. 2022

Konference s názvem „VIZE 0 mrtvých jako strategický cíl“, pořádané v prostorách Poslanecké sněmovny poslancem Ondřejem Lochmanem, se zúčastnili také zástupci SMS ČR.

Známe vítěze soutěže Vesnice roku 2022

Datum: 20. 9. 2022

Vesnicí roku 2022 České republiky se stala obec Kostelní Lhota z Nymburska ve Středočeském kraji. Na druhém místě skončila obec Třeštice (Kraj Vysočina), třetí příčku obsadila Poniklá (Liberecký kraj). Cenu naděje pro živý venkov, kterou uděluje SMS ČR, získala obec Suchá Lhota (Pardubický kraj).

Účastnili jsme se jednání Evropského venkovského parlamentu 1

Účastnili jsme se jednání Evropského venkovského parlamentu

Datum: 19. 9. 2022

Třetí zářijový týden zasedal v polském městě Kielce Evropský venkovský parlament (European Rural Parliament, ERP) a Evropský venkovský parlament mládeže.

SMS ČR o přínosu komplexních pozemkových úprav 1

SMS ČR o přínosu komplexních pozemkových úprav

Datum: 15. 9. 2022

O průběhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na území České republiky informoval v pondělí 12. září na setkání ředitelů národních strategických plánů SZP člen předsednictva SMS ČR a předseda Pracovní skupiny pro strategický rozvoj Tomáš Chmela.

Energie: Vládu jsme seznámili s konkrétními problémy obcí

Datum: 13. 9. 2022

Jak už jsme informovali, v pátek jsme se zúčastnili jednání na Úřadu vlády, kde jsme premiéra informovali o problémech, kterým samosprávy v souvislosti s rychlým a nekontrolovaným růstem energií, čelí.

Ministerstvo vnitra spouští informační kampaň k volbám 1

Ministerstvo vnitra spouští informační kampaň k volbám

Datum: 9. 9. 2022

Ministerstvo vnitra připravilo novou mini kampaň s cílem zvýšit informovanost občanů o blížících se volbách do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. 8 krátkých videospotů provede voliče celým volebním procesem.

Jednali jsme s premiérem o cenách energií pro samosprávy

Datum: 9. 9. 2022

Dnes proběhlo setkání premiéra se zástupci samospráv, kterého se kromě Sdružení místních samospráv účastnili ještě zástupci Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.

Píšeme ministru průmyslu kvůli energiím 1

Píšeme ministru průmyslu kvůli energiím

Datum: 27. 8. 2022

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková se v uplynulém týdnu obrátila dopisem na ministra průmyslu Jozefa Síkelu. Žádá především jak o přechodnou podporu samospráv s překlenutím vysokých cen energií, tak o urychlení jednání týkajících se komunitní energetiky.

Železniční tratě se konzervovat nebudou 1

Železniční tratě se konzervovat nebudou

Datum: 26. 8. 2022

Sdružení místních samospráv hodnotí signály jak o rušení, tak o „přerušení provozuschopnosti“ (dříve nazývaném konzervace drah) tratí jako něco, co ze střednědobého, ale hlavně dlouhodobého hlediska může funkčnost území, dopravní obslužnost ale i bezpečnost obcí silně ohrozit.

Česko platí kartou pokračuje. Obchodníci mohou stále žádat o platební terminály zdarma

Datum: 17. 8. 2022

Obchodníci mohou platební terminál získat až na rok zdarma a bez poplatků. Aktuálně je projekt prodloužen až do 31. března 2025.

Manažer/ manažerka pro Královéhradecký kraj

Datum: 17. 8. 2022

Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici.

Také stojíte před výběrem nového dodavatele energií?  1

Také stojíte před výběrem nového dodavatele energií?

Datum: 17. 8. 2022

SMS ČR připravuje společný nákup na Českomoravské komoditní burze. Nepřehledná situace v dodávkách plynu a elektrické energie z konce loňského roku se sice zčásti uklidnila, řadě obcí však letos v prosinci končí fixace cen a stojí před výběrem nového dodavatele.

Spouští se nový Operační program Životní prostředí 2021+

Datum: 16. 8. 2022

Dne 15. 8. 2022 byly spuštěny výzvy pro další programové období Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, který také najdete na zcela novém webu.

Financování středisek volného času  1

Financování středisek volného času

Datum: 15. 8. 2022

O novém systému financování středisek volného času diskutoval na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s ředitelem odboru finančního řízení Pavlem Křečkem ve středu 10. srpna místopředseda SMS ČR a předseda pracovní skupiny pro financování samospráv SMS ČR Petr Halada.

Stížnosti na distributory energií 1

ERÚ bude řešit připojení obecních zdrojů energie do sítě

Datum: 14. 8. 2022

Pro zástupce Sdružení místních samospráv ČR je energetický krize a její dopady na hospodaření obcí v současné době tématem číslo jedna.

#

Přeshraniční spolupráce může i zachránit život

Datum: 21. 7. 2022

21. 7. 2022 – O tom, aby přeshraniční spolupráce v oblasti záchranné zdravotní služby fungovala nejen mezi ČR, Německem a Rakouskem, ale i Polskem a Slovenskem, jednala místopředsedkyně Pracovní skupiny pro sociální záležitosti obcí SMS ČR Michaela Matoušková.

#

Rozvoj sítí 5G na venkově a veřejná konzultace k intervenčním oblastem

Datum: 24. 7. 2022

24. 7. 2022 – Sdružení místních samospráv ČR dlouhodobě řeší pokrytí obcí internetem a mobilním signálem a zastupuje obce při jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, BCO (Broadband competence office, ...

#

Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2021

Datum: 23. 6. 2022

23. 6. 2022 – Finalisty už známe. Vítěze se dozvíme na Velehradě. Sedmičlenná porota rozhodla o finalistech soutěže o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021, ale také třeba o nejlepším zpravodaji mikroregionu či MAS.

#

Boj za návrat rozumu do zákona o střetu zájmů jsme vyhráli!

Datum: 7. 7. 2022

7. 7. 2022 – Neuvolnění místostarostové a radní menších obcí podávali letos v červnu oznámení podle zákona o střetu zájmů naposled. I díky mnohaletému úsilí SMS ČR nabyla 1. července účinnost novela, která tyto funkcionáře z působnosti zákona vyjímá.

Do konce června je třeba podat průběžné oznámení

Datum: 18. 6. 2022

18. 6. 2022 – I tento rok musí veřejní funkcionáři do 30. 6. splnit nepopulární povinnost – podat tzv. průběžné oznámení za minulý podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

#

Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2021

Datum: 7. 7. 2022

7. 7. 2022 – Obec Hrdějovice na jihu Čech a městečko Pilníkov v Královéhradeckém kraji vyhrály soutěž o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2021, která se konala už pojedenácté. Jedním z vyhlašovatelů je i Sdružení místních samospráv ČR.

#

V nové kalkulačce si mohou obce porovnat svou vybavenost

Datum: 29. 6. 2022

29. 6. 2022 – SMS ČR se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Hradec Králové v rámci společného projektu zaměřeného na mapování vybavenosti venkova v České republice vytvořily kalkulačku, v níž si může každý porovnat vybavenost konkrétní obce službami.

#

Žádáme premiéra o podporu samospráv v uprchlické krizi

Datum: 7. 6. 2022

7. 6. 2022 – Společně s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova jsme se dopisem obrátili na premiéra Fialu a ministra financí Stanjuru s prosbou o podporu samospráv, které se potýkají s dopady ruské agrese na Ukrajině.

SMS ČR pomůže obcím s přípravou digitálních technických map

Datum: 8. 6. 2022

8. 6. 2022 – Obce musí už příští rok splnit svou zákonnou povinnost při přípravě digitálních technických map v jednotlivých krajích. Vyhovět tomuto požadavku by bylo především pro menší obce náročné.

Přihlaste se do soutěže o nejlepší zpravodaj!

Datum: 5. 5. 2022

5. 5. 2022 – Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste se s ním do soutěže! O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2021, ale i zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou jsme vyhlásili společně s Civipolis o.p.s.

Energetická soběstačnost a odpovědnost k životnímu prostředí

Datum: 12. 5. 2022

12. 5. 2022 – Sdružení místních samospráv ČR a platforma Obec 2030 vyhlašují už druhý ročník soutěže inovativních obcí na poli soběstačné energetiky a řešení, která jsou prospěšná pro životní prostředí.

#

Nový dotační titul pro obce na pomoc uprchlíkům

Datum: 8. 4. 2022

8. 4. 2022 – Ministerstvo vnitra vypsalo nové Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022.

XXII. Konference pozemkových úprav

Datum: 30. 3. 2022

Konference se bude konat 12. - 13. 4.2022 v Harrachově. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav.

#

SMS-seminář: nový vzdělávací projekt na startu!

Datum: 16. 3. 2022

16. 3. 2022 – SMS-služby si pro vás na letošní jaro přichystali novinku v podobě zbrusu nového on-line vzdělávacího projektu pod názvem SMS-seminář. Míříme v něm především na vedení škol, ale věříme, že témata zaujmou i zástupce zřizovatelů nebo širší veřejnost.

Samosprávy jednaly s vládou

Datum: 15. 3. 2022

15. 3. 2022 – Představitelé Sdružení místních samospráv ČR a Svazu měst a obcí ČR se dnes sešli na společném jednání s vládou, aby diskutovali o dlouhodobých i aktuálních problémech, které města a obce řeší.

55. Dny malých obcí

Datum: 11. 3. 2022

11. 3. 2022 – Letos se 55. ročník Dnů malých obcí posunul na 5. dubna 2022 v Olomouci na Výstavišti Flora a na 12. dubna 2022 v Praze v O2 universu. Bude plný zajímavých témat napříč obory.

Nabídka pomoci krajům v souvislosti s Ukrajinou

Datum: 10. 3. 2022

10. 3. 2022 – SMS ČR je od vypuknutí války na Ukrajině v kontaktu s členskými obcemi a distribuuje jim informace o možnostech účinné pomoci a nutnosti ji koordinovat. K tomu jsme připraveni nabídnout své kapacity a kontakty také krajům.

Kulturní a společenské akce ode dneška bez početního limitu!

Datum: 1. 3. 2022

1. 3. 2022 – Minulý týden vláda rozhodla o zrušení početního omezení pro kulturní a společenské akce, a to s účinností od 1. března. Po dlouhé době tak odpadají omezení, která např. znamenala rozdílné limity pro akce se sedícími a stojícími účastníky.

#

Společná platforma na pomoc Ukrajině

Datum: 28. 2. 2022

SMO ČR, SMS ČR a neziskové organizace, které se věnují pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, vytvořily společnou platformu, jejímž smyslem je koordinovat aktivity související s řešením humanitární krize vyvolané ruskou agresí.

#

Základní informace pro obce, které chtějí pomoci Ukrajině

Datum: 26. 2. 2022

Napadení Ukrajiny Ruskem vyvolalo v ČR obrovskou vlnu solidarity. Obce nezůstávají stranou. Chcete-li smysluplně pomoci udělejte následující:

Vláda drobně upravila pravidla testování

Datum: 31. 1. 2022

31. 1. 2022 – Od pondělí 31. ledna 2022 vstupují v platnost dílčí změny v režimu testování a karantén. Z pohledu obcí je nejzásadnější, že 30 dní po pozitivním PCR testu nemusí jejich zaměstnanci a zastupitelé absolvovat povinné antigenní testování.

Antigenní testy stát proplatí i samosprávám

Datum: 26. 1. 2022

26. 1. 2022 – Datovou schránkou jsme obdrželi oficiální dopis ministra vnitra Víta Rakušana, v němž reaguje na žádost předsedkyně Elišky Olšákové, aby samosprávy stejně jako ostatní zaměstnavatelé měly nárok na proplácení antigenních testů pro své zaměstnance.

Radim Sršeň se na MMR ČR zaměří na dotace i rozvoj venkova

Datum: 18. 1. 2022

18. 1. 2022 – Radim Sršeň, člen předsednictva SMS ČR a dlouholetý neuvolněný starosta obce Dolní Studénky, se stal náměstkem ministra pro místní rozvoj. V jeho gesci budou mimo jiné národní i evropské dotační tituly, rozvoj venkova a přeshraniční spolupráce.

Co nás čeká od 17. ledna – shrnutí pravidel (nejen) pro obce

Datum: 16. 1. 2022

16. 1. 2022 – Od pondělí 17. ledna 2022 bude platit testování pro všechny zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Nejen pro neočkované, ale i pro ty, kteří mají i 3. dávku očkování.

Jak bude probíhat testování na obcích?

Datum: 12. 1. 2022

12. 1. 2022 – V minulém týdnu ministr Válek vyslyšel žádost Sdružení místních samospráv ČR o proplácení antigenních testů územně samosprávným celkům, které jako jediní zaměstnavatelé neměli na proplácení části výdajů doposud nárok.

#

Samosprávy žádají o proplácení testů pro své zaměstnance

Datum: 6. 1. 2022

6. 1. 2022 – Sdružení místních samospráv ČR se dopisem obrátilo na předsedu Ústředního krizového štábu, ministra vnitra Víta Rakušana, s žádostí, aby samosprávy podobně jako jiní zaměstnavatelé dostávaly od státu příspěvek na povinné testování zaměstnanců.

#

Účetní konsolidace – výpočet podílu členské obce v SMS ČR

Datum: 4. 1. 2022

4. 1. 2022 – Všechny obce mají povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) výčet s podílem vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností, a to bez ohledu na jeho výši, a to k 31. prosince předchozího roku.

Spoluorganizovali jsme konferenci Venkov 2021

Datum: 15. 10. 2021

15. 10. 2021 – Včera skončila národní konference Venkov 2021, které se zúčastnilo více než 340 zástupců obcí, místních akčních skupin, zemědělců, podnikatelů na venkově či státní správy.

Stát musí pro stavební úřady hledat prostory i úředníky

Datum: 27. 4. 2021

27. 4. 2021 – Problém s prostory i zaměstnanci – to čeká stavební řízení v ČR v případě, že stavební zákon projde parlamentem v podobě, v jaké ho navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj nebo s pozměňovacím návrhem poslance Kolovratníka.

Do státní stavební správy nechce ani polovina zaměstnanců

Datum: 23. 3. 2021

23. 3. 2021 – Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR zadal 5. března 2021 anketu, která reaguje na aktuální vývoj v projednávání stavebního zákona.

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-Služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2022

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 577 688 103
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktujte nás

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru