Menu
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
KAK_MISTO}

Aktuality

Jak na vyhlašování právních předpisů obcí

Datum: 23. 1. 2023

Podle poznatků Ministerstva vnitra nepostupuje ještě řada obcí při vyhlašování svých právních předpisů (obecně závazných vyhlášek a nařízení) v souladu s platnými normami.

Výjezdní zasedání PS pro veřejnou správu a služby

Datum: 25. 7. 2022

Výjezdní zasedání PS pro veřejnou správu a služby

Jednání PS pro veřejnou správu a služby

Datum: 2. 6. 2022

On-line

Jednání PS pro veřejnou správu a služby

Datum: 25. 4. 2022

On-line

Jednání PS pro veřejnou správu a služby

Datum: 15. 2. 2022

On-line

SMS ČR odmítá rušení matričních úřadů v menších obcích

Datum: 14. 5. 2018

14. 5. 2018 – SMS ČR zásadně nesouhlasí se záměrem Ministerstva vnitra ČR zrušit matriční úřady v těch obcích, kde je podle názoru ministerstva málo prvozápisů za rok. Situace by se mohla dotknout téměř 450 menších obcí.

Premiér Andrej Babiš se dnes sešel se zástupci SMS ČR

Premiér Andrej Babiš se dnes sešel se zástupci SMS ČR

Datum: 6. 4. 2018

6. 4. 2018 – Zástupci Sdružení místních samospráv ČR se dnes sešli s premiérem Andrejem Babišem, aby mu tlumočili své výhrady proti zpřísnění zákona o střetu zájmů, které shrnuli v petici podané minulý týden.

Jednání PS pro veřejnou správu

Datum: 16. 3. 2018

Praha

Zástupci SMS ČR jednali s ministrem vnitra o České poště

Datum: 26. 2. 2018

26. 2. 2018 – Předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a poslankyně Věra Kovářová, členka předsednictva SMS ČR, jednali s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, Hlavním tématem jejich schůzky byla dostupnost a kvalita služeb České pošty.

Jaká je budoucnost obecně závazných vyhlášek podle MV?

Datum: 19. 12. 2017

19. 12. 2017 – V kostce přinášíme aktuální informace k současnosti a budoucnosti právní úpravy obecně závazných vyhlášek obcí vyplývající z nedávného semináře. Nejvíce diskutovaným tématem je regulace veřejného pořádku.

Místní samospráva se bouří. Starostové podepisují petici

Místní samospráva se bouří. Starostové podepisují petici

Datum: 6. 12. 2017

6. 12. 2017 – Představitelé místní samosprávy se bouří. Nadále už nechtějí přihlížet tomu, jak stát zahání samosprávu do kouta a snaží se o její postupné omezování. Na svátek sv. Mikuláše proto spustili celorepublikovou petiční akci.

Hlavní změny v odměňování členů zastupitelstev v roce 2018

Datum: 21. 11. 2017

21. 11. 2017 – Od 1. ledna 2018 začínají platit nová pravidla pro odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých funkcí.

Zveřejňování platů úředníků dle Ústavního soudu

Datum: 20. 11. 2017

20. 11. 2017 – Ústavní soud minulý měsíc rozřešil zásadní otázku střetu práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého života a na ochranu osobních údajů.

Registr smluv a dobrovolné svazky obcí: aktuální výklad

Datum: 7. 11. 2017

7. 11. 2017 – Ministerstvo vnitra přehodnotilo své předcházející stanovisko a upravilo svůj metodický výklad v otázce povinnosti zveřejňování smluv dobrovolnými svazky obcí. Našim příznivcům přinášíme komentář.

Starostové čelí odlivu svých radních a místostarostů

Starostové čelí odlivu svých radních a místostarostů

Datum: 27. 10. 2017

27. 10. 2017 – Novela zákona o střetu zájmů vede v těchto dnech k rezignacím radních, místostarostů a uvolněných členů obecních zastupitelstev, kteří za své funkce berou symbolické odměny.

Pověřenec osobních údajů: zveřejněna nová metodika

Pověřenec osobních údajů: zveřejněna nová metodika

Datum: 8. 9. 2017

8. 9. 2017 – V rámci přípravy na vstup Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v účinnost v květnu příštího roku uveřejnilo Ministerstvo vnitra metodiku k obsazování pozice pověřence pro ochranu osobních údajů.

Legislativní novinky: registr smluv, GDPR a střet zájmů

Datum: 16. 8. 2017

16. 8. 2017 – V současnosti zaznamenáváme řadu opakujících se dotazů k legislativním novinkám. Připravili jsme proto informaci o nejdůležitějších tématech, která trápí obce v posledních dnech.

Dopady nového protikuřáckého zákona na obce

Datum: 12. 6. 2017

12. 6. 2017 – Protikuřácký zákon nově umožňuje obcím částečně regulovat konzumaci, prodej a podávání alkoholických nápojů. Ministerstvo vnitra vydalo metodiku vysvětlující možnosti aplikace tohoto zákonného zmocnění.

Novela autorského zákona: důležité změny z pohledu obcí

Datum: 18. 4. 2017

18. 4. 2017 – Dne 5. dubna 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 102/2017 Sb., který novelizuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Novela nabyde účinnosti dne 20 dubna 2017. Jaké jsou nejdůležitější změny?

Jak se mění plány zvyšování odměn zastupitelů?

Datum: 31. 3. 2017

31. 3. 2017 – Jedním z hlavních současných legislativních návrhů, na jehož přípravě se naše sdružení podílí, je nový návrh vyhlášky upravující odměňování starostů. SMS ČR se snaží vyjednat pro zastupitele co nejlepší podmínky.

Novela autorského zákona a možnosti regulace poplatků

Datum: 13. 12. 2016

13. 12. 2016 – Návrh novely autorského zákona v roce 2015 předložilo Ministerstvo kultury vládě. Od února 2016 jej projednává Poslanecká sněmovna. SMS ČR žádá vtělení ustanovení regulující výši autorských poplatků.

Konec houbaření a zákaz vstupu do lesa?

Datum: 7. 11. 2016

7. 11. 2016 – V minulých měsících probíhalo mezirezortní připomínkové řízení k novele zákona o myslivosti, ve které se mj. upravuje postup vydání zákazu vstupu do honitby. SMS ČR uplatnilo v rámci tohoto procesu některé důležité podněty.

Mýty a fakta o nové úpravě nočního klidu

Datum: 5. 10. 2016

5. 10. 2016 – Ministerstvo vnitra nedávno zveřejnilo materiály vysvětlující současnou právní úpravu problematiky regulace doby nočního klidu. Jak mají obce nyní postupovat?

Kontrolní činnost NKÚ musí upravit Ústava, apelují obce

Kontrolní činnost NKÚ musí upravit Ústava, apelují obce

Datum: 13. 11. 2015

13. 11. 2015 – Nové pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu v samosprávě z pohledu SMS ČR nejsou přijatelné. Zasahují do práva obecních zastupitelstev nakládat s rozpočtovými zdroji. Text vychází z konferenčního příspěvku předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka.

Veřejné opatrovnictví zahaluje metodická mlha

Datum: 5. 10. 2015

5. 10. 2015 – Nejednotný výklad role obce v pozici veřejného opatrovníka je předmětem nového kola jednání pod patronací ministerstva vnitra. Přinášíme aktuální informaci starosty Karla Drašnera, který téma dlouhodobě řeší.

Rušení 23 poboček finančních úřadů je nepřípustné

Datum: 14. 8. 2015

14. 8. 2015 – SMS ČR se obecně a dlouhodobě zasazuje o zachování dostupnosti služeb na českém venkově. Vzorovým příkladem mohou být například pobočky České pošty. V posledních dnech se k nim připojily i finanční úřady.

Obce rozšiřují vzájemnou spolupráci

Datum: 13. 8. 2015

13. 8. 2015 – Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) přichází s novou iniciativou, která výrazně rozšíří a usnadní spolupráci mezi obcemi.

Díky vyjednávání SMS ČR dojde k výraznému zohlednění situace malých obcí v registru smluv

Datum: 6. 6. 2014

6. 6. 2014 – Sdružení místních samospráv ČR pozitivně hodnotí pozměňovací návrhy schválené Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny. Jde o návrh na dočasné osvobození obcí 1. a 2. typu a také na stanovení spodního limitu pro zveřejnění faktur a objednávek na hodnotě 50 tisíc korun.

Úlevu v protikorupčním tažení malé obce vítají

Datum: 30. 5. 2014

30. 5. 2014 –
Sdružení místních samospráv ČR, tedy největší organizace zastupující výlučně obce a menší města, pozitivně hodnotí pozměňovací návrhy schválené Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny ..

Seminář PSP ČR na téma „Zruší se pošty v malých městech a na venkově?“ aneb „Jak dál s Českou poštou“

Datum: 28. 5. 2014

Pozvánku na seminář na téma "Česká pošta", který pořádá poslanec a místopředseda výboru Mgr. Václav Horáček naleznete v příloze.

Petice za záchranu pošt předána

Datum: 23. 4. 2014

23. 4. 2014 – Premiér Sobotka vyjádřil porozumění cílům petice za záchranu venkovských pošt. V dalších týdnech očekáváme projednání petice na půdě parlamentu. Zachování existence vesnických pošt je pro SMS ČR klíčové.

Petici za záchranu pošt dnes převezme premiér Bohuslav Sobotka

Datum: 22. 4. 2014

22. 4. 2014 – Starostové předají archy s necelými 111 tisíci podpisy občanů

Seminář "Územní samospráva a povinné zveřejňování smluv“

Datum: 25. 3. 2014

25. 3. 2014 – 9. dubna 2014 od 13,00 hodin

Petice za záchranu pošt míří k premiérovi. Známky půjdou charitě

Datum: 17. 3. 2014

17. 3. 2014 – Starostové dosud shromáždili v obcích více než 110 000 podpisů

Petice za záchranu pošt míří k premiérovi. Známky půjdou charitě

Datum: 17. 3. 2014

17. 3. 2014 – Starostové dosud shromáždili v obcích více než 110 000 podpisů

Obce Pardubického kraje projednávaly nový občanský zákoník

Datum: 14. 3. 2014

14. 3. 2014 – Tento týden se na Krajském úřadě Pardubického kraje konal za přítomnosti hejtmana Martina Netolického další seminář k novinkám v novém občanském zákoníku, ...

Díky Sdružení místních samospráv ČR je vynětí menších obcí a měst z Registru smluv na dosah

Datum: 11. 3. 2014

11. 3. 2014 – Po jednání SMS ČR s poslancem Farským se přiblížilo vynětí menších obcí a měst z Registru smluv

100 tisíc občanů volá za záchranu pošt

Datum: 10. 2. 2014

10. 2. 2014 – Obcemi napříč republikou putuje požadavek vládě i zákonodárcům

DTMka se představuje

Spustit video

Portál zastupitele

Portál zastupitele

Obec 2030

Obec 2030

Webináře

Webináře

SMS-služby

SMS Služby

Daňové výnosy 2024

Daňové výnosy 2022

Poradna

Poradna

Autorská práva jednoduše

Autorská práva

Retroreflexní prvky

Retroreflexní prvky

AGIS

AGIS

Odměňování starostů

Odměňování starostů

Stavební zákon

Stavební zákon

Životní prostředí

Životní prostředí

DTMka jednoduše

DTMka

Dotační modul

Dotační modul

Starostův infoservis

Starostův infoservis

x (263.94 kB)

Projekty
NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné

Telefon: +420 604 345 806
E-mail: info@smscr.cz

IČO: 751 301 65
ID datové schránky: khcbsyh

Hlavní kancelář
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné

Regionální kancelář
Národní 41, 110 00 Praha 1

Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Napište nám

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka Odeslat berete na vědomí, že pro tyto účely vyřízení vašeho dotazu budeme po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři.
nahoru